ÁSZF

Olvasd el hogyan szerződünk ügyfeleinkkel

Fogalmak

 • Szolgáltató: jelenti az Oldal fejlesztésével és üzemeltetésével foglalkozó vállalatot, a Hivatás.com Kft.-t (székhely: 1163 Budapest, Fuvallat u. 58.; képviseli Egyedi Csongor)
 • Szolgáltatás: jelenti a Hivatás.com Kft. által nyújtott, jelen ÁSZF n. pontjában leírtak összességét
 • Weboldal/Oldal: jelenti a hivatas.com IP címmel rendelkező online felületet, amelyen keresztül a Szolgáltató a Szolgáltatást nyújtja
 • Látogató: jelenti a Weboldalra kattintó internetet böngésző személyt, aki regisztráció nélkül megtekintheti az oldal tartalmát
 • Felhasználó: jelenti az Oldalon érvényes regisztrációval rendelkező személyek összességét
 • Hivatásoldal: jelenti az Oldalon található tartalmi elemek legnagyobb egységét, azt a .html fájlt amin a Tartalom megjelenik
 • Tulajdonos: jelenti azt a Felhasználót, aki legalább egy Hivatásoldalt és annak tartalmát kezeli
 • Szerkesztő: jelenti azt a Felhasználót, akit egy Hivatásoldal Tulajdonosa megbízott a Tartalom szerkesztésével, a meglévő tartalmi elemek ellenőrzésével
 • Szerző: jelenti azt a Felhasználót, akit egy Hivatásoldal Szerkesztője megbízott a tartalmi elemek létrehozásával
 • Tartalom: jelenti azokat a szöveges vagy multimédiás elemeket, amiket a Szerkesztők utasításai alapján a Szerzők készítenek és a Hivatásoldalon jelennek meg
 • Hirdetés: jelenti azokat Tartalmi elemeket, amik a hivatásoldalon támogatás ellenértékeként jelennek meg
 • Hivatásoldal értéke: jelenti azt a pénzben kifejezhető összeget, amit a Hivatásoldal tulajdonosa a Támogatóktól kap szponzorációs megjelenésért cserébe. 
A szolgáltatás

A szolgáltatás tartalma

 1. A Szolgáltató olyan online felületet (Weboldal/Oldal) biztosít, ahol a Látogatók tájékozódni tudnak a világon fellelhető hivatásokról.
 2. A Hivatásoldalakat az aktuális hivatásban jártas Tulajdonosok kezelik, akik Szerkesztőket, akik pedig Szerzőket bíznak meg a Hivatásoldal Tartalommal való feltöltésére.
 3. Az aktuális hivatásban érdekeltektől (a hivatás űzői, pártolók, képzést nyújtó intézmények, áruházak, a hivatással foglalkozó vállalkozások, stb.) a Tulajdonos támogatást kérhet, ellenértékként a támogatók a Hivatásoldalon valamilyen formában megjelennek. Ezek a támogatások a Hivatásoldal Értékét növelik
 4. A Hivatásoldalon Hirdetések jelenhetnek meg, ezeket is a Hivatásoldal Tulajdonosa menedzseli. Az aktuális hivatásban érdekelt vállalkozások reklámokat helyezhetnek el a Hivatásoldalon, az ebből beérkezett bevételekkel növelve a Hivatásoldal Értékét.
 5. A Hivatásoldalakat a Felhasználók (érvényes regisztrációval rendelkezők) értékelhetik.

A szolgáltatás igénybe vétele

 1. Látogatók számára a szolgáltatás regisztráció nélkül igénybe vehető.
 2. Minden más esetben regisztráció szükséges:
  1. Az oldalon történő regisztrációkor a felhasználó szabadon választhat felhasználónevet (csak ékezet nélküli kis- és nagybetűkből, illetve számokból állhat, ezen kívül csak. - karaktereket tartalmazhat még, nem célszerű személyes adatokat tartalmazó felhasználó nevet használni) és jelszót, amellyel a későbbiekben bármikor be tud jelentkezni honlapunkra és használhatja a szolgáltatásokat.

  2. A felhasználónév mindenképpen egyedi, tehát ugyanaz a név nem tartozhat két különböző felhasználóhoz. Már foglalt felhasználónév esetén hibaüzenet érkezik.

  3. A beírt adatokat kizárólag az adott szolgáltatáshoz használjuk fel; az Adatvédelmi tájékoztatóban leírtak szerint, bizalmasan kezeljük, és harmadik fél számára nem adjuk át.

  4. A regisztráció nem évül el, korlátlan ideig megmarad.

 3. A regisztráció véglegesítésekor a regisztráló kötelező érvényűen elfogadja a jelen Általános szerződési feltételeket és az Adatvédelmi tájékoztatóban leírtakat.
 4. A szolgáltatás megrendelése a megrendelési folyamat végén a Fizetés gomb megnyomásával kerül elküldésre. A megrendelés nyelve magyar. Vevőként bárki jogosult a megrendelésre.
 5. A megrendelést csak sikeres regisztráció esetén és csak akkor fogadja el a Szolgáltató, ha a Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A hibás adatokból eredő téves teljesítésből eredő károkért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.
 6. A szolgáltatás vételára a Szolgáltató által a Vevő felé ajánlott – a honlapon közzétett – ár, mely minden esetben tartalmazza az ÁFÁ-t.
 7. Az oldalon közzétett árak változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja; a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép életbe. A módosítás a már megrendelt szolgáltatások vételárát nem befolyásolja.
 8. A Szolgáltató a már megrendelt szolgáltatások vételáránál is fenntartja a változtatás jogát, ha adatbeviteli hiba, illetve tévedés miatt a weboldalon megadott ár eltér a forgalmazói árlistában foglaltaktól. A vételár minden esetben a teljesítéskor (számlázáskor) érvényes fogyasztói ár.
 9. Vevő a megrendelés elküldésével kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 10. A Vevőnek lehetősége van az adatbeviteli hibáknak egy adott megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolásáig történő kijavítására.
 11. A Szolgáltató a Vevő megrendelésének fogadását köteles Vevő részére elektronikusan, a Vevő által megadott e-mail címen és/vagy az oldal ügyviteli rendszerének értesítési felületén haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolni (rendelési értesítő). Az ajánlati kötöttség a visszaigazolással áll be. Amennyiben e visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül Vevő részére nem érkezik meg, a Vevő vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül megszűnik.
 12. A Szolgáltató a megrendelést számítógépes rendszerében rögzíti és tárolja.
 13. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma archiválásra kerül és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.

A szolgáltatás részletes leírása

A szolgáltatás lényegének kifejtése

Ezer kérdése van a pályaválasztás előtt álló ifjaknak. De még ha tudják is, hogy mit szeretnének csinálni az iskoláik után, akkor is kíváncsiak mindenre, ami ezzel kapcsolatos. Ha nagyon szívósak, akkor utána tudnak járni az összes adatnak és ezeket jól meg is rágják. Végiggondolják a pályájuk lehetséges elágazásait és ezt – munkát nem kímélve – meg is osztják a sorstársaikkal. Ennél többet is tehetünk, ha segíteni szeretnénk nekik, hogy vidáman járjanak néhány év múlva dolgozni.

Ezer kérdést ugyan nem válaszolunk meg - bár technikailag arra is fel vagyunk készülve -, de több ezer hivatásról 30-40 féle szempont szerint mindent összegyűjtünk és egyben megmutatunk. Ezeket a szempontokat lentebb megtalálod.

Ha esetleg nincs még elképzelésük, akkor már csak szórakozásból is kószálhatnak az oldalon, ahol kb. 5000 (!) hivatást-foglalkozást nézegethetnek. (A nem csak a felsőoktatás által elérhető hivatások száma ennél is több, összesen számolhatunk legalább 10000 hivatással, szakmával.)

A portál kategorizálva mutatja be a hivatásokat. Minden hivatás egy önálló oldal. A hivatások száma nincs korlátozva. A hivatás oldalát egy, az adott területen jártas szakember menedzseli és szerkeszti. Ő határozza meg az oldal stílusát, tartalmát. Lehetősége van az oldalon szereplő tartalmak elkészítésére bevonni saját csapatát vagy esetleg használni a hivatas.com által kínált tartalomfejlesztői munkaerőt. Természetesen bevonhat támogatókat, akik érdekeltek az adott hivatás fejlesztésében és népszerűségében.
Ehhez a szerkesztőségi munkához egy olyan ügyviteli és szakmai támogatást nyújtunk, ami garantálja, de legalábbis nagymértékben megkönnyíti a sikert. 
A siker egyik mércéje a hivatás ismertségének a mérhető növekedése, ami megnyugtató az adott szegmens munkaerő-piaci szereplőinek, akik szakmabeliek, munkaadók, fejvadászok és a fiatal érdeklődők, akik az új generációt fogják alkotni. Az ismertség PR szempontból sem utolsó.
A siker másik – nem elhanyagolható mércéje – az oldal bevétele, aminek a 90%-a az oldal készítőit illeti.(Ezt részletesen az üzleti tervnél.)

Az egyes hivatásokat bemutató oldalak menedzseléséhez olyan, az adott területen jártas szakembereket keresünk partnernek, akik képesek és készek az idejüket, kapcsolataikat és szakértelmüket a pályaválasztás vagy pályamódosítás előtt álló fiatalok támogatásába befektetni. Mindezt úgy, hogy üzletként is kiemelkedő lehetőség legyen önmaguk és a csapatuk számára.

Alapszolgáltatások

Az alapdíjban benne lévő szolgáltatásaink, aminek ára évi 50 eFt és a minimálisan vállalt tartalomfejlesztési küszöb, valamint a 10% jutalék tartalmazza ezeket a szolgáltatásokat:

 • Szabad rendelkezést az oldal bevételei fölött;
  A hivatás kezdeti támogatói, akiknek várhatóan érdeke a hivatásoldal elkészülte, már az előkészítési szakaszban is hozzájárulnak pénzzel a tartalmak elkészítési költségeihez. Ez a pénz a szerkesztőé, azaz a partnerünké. (10%-ot levonunk, tehát a szabad rendelkezés a 90% bevételre vonatkozik.)
  A későbbi támogatók, akikhez a partnerünk szava nem az elkészítési szakaszban ér el, szintén támogathatják a hivatásoldalt, egyrészt önös érdekeikből, másrészt azért, mert tetszik nekik. Ez a bevétel is a partnereinké, de ebből is levonunk 10%-ot.
 • Megjelenési lehetőség a kiválasztott hivatásnak a hivatas.com portálon;
 • Kizárólagosság a kiválasztott hivatásra;
 • A hivatásokat leíró kidolgozott sablon;
 • Önálló szerkesztőségi felületet, ami speciálisan a Tulajdonos munkáját egyszerűsíti és az ő érdekeit szolgálja - támogatást az oldal tartalmi elemeinek az elkészítéséhez
  • A tartalom előállításakor felmerülő feladatok delegálhatóak saját csapatuknak vagy releváns, idegen szerzőknek;
  • A Partnerünk számára egyelőre ismeretlen, de kompetens szerzők és szerkesztők bevonása a munkába - csak a szervezése tartozik bele az alapszolgáltatásba, a szerzőknek fizetni kell;
  • Önálló hivatásoldal-kassza biztosítása;
  • Verseny! a legjobb tartalom fog megjelenni a hivatásoldalon;
  • Értékelés – ez jövőbeli funkció, amikor már sok info összegyűlt a hivatásról;
  • Vigyázunk a tartalmak frissességére – értesítési rendszer biztosítja, hogy a beállított lejárati idő előtt tudjon frissíteni a Partnerünk a tartalmakon.
  • Statisztikák – tudni fogja a Partnerünk, hogy
   • Kik, mikor látogatták az oldalt és mennyi időt töltöttek ott;
   • Milyen úton jutottak el a látogatók az oldalára. (Ez jelenti a kerülőket és a máshol eltöltött időket is.) Ezek az adatokat szabadon felhasználhatja.
   • Exportálhatja a keletkezett adatokat.
  • A tartalmak elkészítésekor, sőt előtte releváns támogatókat tudnak maguk mögé állítani.
  • Segítünk releváns támogatókat bevonni az adott hivatás tartalmának a finanszírozásba.
 • működő üzleti modellt (ez tudom, hogy még csak nagy arc);
 • 7x0/24 informatikai támogatás, korlátlan tárhely;
 • az elkészült tartalom a Partnereink tulajdona, máshol is szabadon használhatják.

Alapdíjon felüli szolgáltatások

 • a partner által megálmodott, sablonban nem szereplő tartalmi blokkok létrehozásának lehetősége;
 • a hivatásoldal arculati átszabása;
 • az adott hivatásra vonatkozó AdWords kampány indítása és fenntartása nagyon kedvező áron;
 • hőtérképes statisztika;

Amit várunk a Partnereinktől

Az alábbi elvárások minden hivatásoldalra vonatkoznak:

 • A kiválaszott hivatás szakmai ismeretét és szeretetét;
 • Megfelelő erők bevetése a hivatásoldal megvalósításához;
 • A hivatáshoz kapcsolódó szakmai és üzleti kapcsolatrendszer megmozgatása;
  Legalább 20-20 (de inkább 100-100) szakmai és üzleti kapcsolat. Az oldal feltöltését követően őket értesíteni kell a jó hírről (ehhez adjuk a sablont).
 • A hivatásoldal Tartalmaihoz szükséges anyagi fedezet biztosítása;
 • 50 000 Ft hivatásoldalanként, évente megújítandó;
 • Legalább 200 000 Ft elköltését az adott hivatás tartalomfejlesztésére;
 • Határidő vállalását a hivatásoldal tartalmainak az elkészítésére;
 • Az üzleti modell elfogadását;
 • Üzleti etikát (pl. nem egy céghez tartozik egy-egy hivatás, objektív képet kell mutatni a hivatásról);

Minden elvárt ponthoz tartozik egy értékelés, ami nyilvános.

Ha a partnerünk nem tartja be a vállalásait, akkor az általa „vitt” oldalt átadjuk egy másik partnernek, azaz elveszíti az oldallal kapcsolatos jogait. (Mint a domaineknél, ha valaki nem fizet vagy nem tartja be a jogszabályokat. Ott a ’felügyelőhatóság’ a NIC.)

Ha elvesszük bármelyik partnerünktől a jogot a hivatásoldal fejlesztésére, akkor a bentragadt összeget csak az oldal fenntartására és fejlesztésére fordíthatjuk.

Az ideális Tulajdonos:

 • imádja a válaszott hivatást (tehát ismeri is) ÉS
 • sokat szeretne keresni (tisztában van a hivatás értékével) ÉS
 • ambíciózus a választott területen (nem hagyja magára 1 hónap után) ÉS
 • van ideje (esetleg emberei, tehát nem egyedül van, hanem cég vagy baráti, szakmai kör). (Ért hozzá, megéri neki, van kedve és ideje csinálni).

A folyamat

A hivatásoldal kategorizálását a Hivatás.com Kft. végzi. Tehát elfogadunk javaslatokat, de mi döntjük el, hogy milyen legyen a csoportosítása a hivatásoknak.

A konkrét hivatások kiválasztásánál ugyanaz, mint a kategorizálásnál. Bármilyen hivatásra javaslatot lehet adni, amit örömmel fogadunk, de a megállapodás előtt végigmegy az értékelésen a hivatás. TODO – egy hivatás értékelési rendszere. pl.

 • van valós támogatottsága, tehát legalább a minimális 20-as kapcsolatrendszert teljesíti-e (ha nem, attól még dönthetünk másképp, de ez kockázat) – ez igen/nem;
 • a hivatás művelőinek a száma;
 • a hivatás által nem közvetlenül érintett emberek száma;
 • nem ellentétes az oldal értékrendjével (pl. terrorista, pornósztár, bankrabló);
 • nem ellentétes a törvényekkel, jogszabályokkal;
 1. Üzletkötőnk megkeresi az értékelése alapján megfelelő potenciális hivatásoldal tulajdonost vagy jelentkezik egy hivatásoldal önjelölt tulajdonosa.
 2. Értékeljük a Tulajdonost és a kérését. Az értékelési szempontok transzparensek. Még a jelentkezése előtt tudhatja mindenki, hogy megfelel-e.
 3. Ha megfelel a hivatásoldal tulajdonosa, akkor mást nem választhatunk. Ő jelentkezett először és megfelelt, akkor ő lesz az adott hivatásoldal tulajdonosa.
 4. Megkötjük a szerződést. Elfogadja a feltételeket, mi kötelezzük magunkat a kizárólagosságra és a feltételek biztosítására. Kifizeti az 50 000 Ft-ot.
 5. A szerződés megkötésétől számított 3 hónapon belül el kell készülnie a hivatásoldallal. Mennek a figyelmeztetések a számára – támogató attitűddel.
 6. Az oldalra begyűjtött pénzeket szabadon használhatja, a Mikrocápa szabályait kell csak betartania.
 7. Évente kell fizetni a hivatásoldalankénti 50 000 Ft-ot. Ha nem fizeti, akkor automatikusan felbomlik a szerződésünk. Amíg viszont meg akarja hosszabbítani, addig nem vehetjük el tőle és nem adhatjuk át másnak.

Támogatások leírása

A Támogatók minden támogatási formából kivehetik a részüket, tehát akár az összesben.

Az oldal elkészülte után is részt vehetnek a támogatásban.

Az itt megadott típusok és összegek csak azt a célt szolgálják, hogy nagyon gyorsan és egyszerűen lehessen támogatásra bírni a potenciális jelölteket.

Valószínűleg jócskán a hagyományos keretek között marad az üzletkötési része, azaz nagyobb összegekről meg kell győzni a Támogatót, esetleg keretszerződést kell vele kötni, stb.

A keretszerződéseknek az adminisztrálását le kell egyszerűsíteni. Automatikus szerződéskötés és szerződésnyilvántartás.

A bevételek adminisztrálására külön pénzügyi rendszerünk van, ami valamelyik online fizetési felülettel együtt működve kezeli a pénzügyeket. A befizetett összeg a szolgáltató számlájára érkezik, így a számlázást is mi végezzük. A rendszer könyvel, így az összeg megjelenik a hivatásoldal virtuális számláján.

A Tulajdonos, miután jól felépített egy hivatásoldalt, azt el is adhatja. Ezt mi (a hivatas.com) nem tiltjuk meg. A vizsgálaton azonban az új Tulajdonosnak is meg kell felelni! Fel kell mutatni azt a képességet és erőt, mint bármelyik másik Tulajdonosnak. És kell átírási díjat is kérnünk – ezt tényleg a munkánkkal arányosan. Erre szintén jó példa a domainrendszer és akár a földhivatali működés.

Alaptámogatás

A teljes hivatásoldalra vonatkozik, azaz a teljes oldal fejlesztését támogatja.

Ennek az összege változhat, de fix.

 

HUF

EUR

USD

GBP

akikre számítunk

1. magán – privat

    2 000

    7

    8

    6

magánszemélyek

2. nagylelkű - generous

    5 000

  17

  20

  15

tehetősebb magánszemélyek, kisvállalkozók

3. tehetős – well off

  10 000

  35

  40

  30

tehetősebb magánszemélyek, kisvállalkozók

4. bronz – bronze

  20 000

  75

  80

  60

tehetősebb magánszemélyek, kisvállalkozók, kkv

5. ezüst – silver

  50 000

150

160

140

kkv, nagyvállalatok

6. arany – gold

100 000

300

320

280

kkv, nagyvállalatok

Ezeket paypallal, átutalással (és az azt követő kézi beállítással) és kártyával lehet fizetni.

Furcsa dilemma: a hivatásoldal Tulajdonosa évente hosszabbítja meg az oldalát. Minél jobban benne van az évben, annál jobban látszik – önmagának is és a támogatóknak is –, hogy mennyire sikeres az oldal. 
Arányos fizetés esetén (a Támogatók időarányosan fizetnek támogatási díjat, tehát félévkor csak feleakkora díjat, mint év elején) viszont aki az első időben vagy még előtte beszáll a támogatásba, az kockázatot is vállal és többet is fizet, mint aki csak félévkor kapcsolódik be – ráadásul kockázat nélkül. Erre igazságos megoldás az arányos, de az idő előrehaladtával növekvő támogatási díj.

Ami jár érte

Megjelenés a cimkefelhőben (támogatófelhőben). Ez hatféle méretben történik és hatféle felbukkanási valószínűséggel. Nyilván a leggyakoribb felbukkanás és a legnagyobb méret a 6. kategóriáé.

A 4-5-6. kap egy profiloldalt, ahol bemutatkozhat. Nyilván a hivatással összhangban.

A nagylelkű (2.) egy rövid támogatói tartalmat közölhet.

A tehetős (3.) két rövid támogatói tartalmat közölhet.

A bronz (4.) három rövid támogatói tartalmat közölhet.

Az ezüst (5.) egy hosszabb és három rövid támogatói tartalmat közölhet.

Az arany (6.) két hosszabb és három rövid támogatói tartalmat közölhet.

Célzott támogatás

Egy adott tartalmi rész kiemelt támogatója. Csak az tehet ilyet, aki részt vesz az alaptámogatásban is. Nincs összegkorlát, bármekkora támogatás adható.

Megjelenik a neve vagy a logoja a tartalom támogatójaként. Piciben és mindig ugyanazon a helyen, pl. a jobb felső sarkában az adott tartalomnak.

Ha többen is jelentkeznek ugyanerre a tartalmi rész támogatásra, akkor váltogatva jelennek meg a Támogatók.

Nagyvonalú támogatás

Minden előzőn túl adott támogatás. A „hadd adjak még, mert annyira jók vagytok!” életérzést tudjuk itt számszerűsíteni. És még jobb lesz ettől a tartalom és nagyobb lehetőségekkel bírnak majd a szerkesztők és a szerzők. Nincs összegkorlát, bármekkora támogatás adható.

Megjelenik a neve vagy a logoja a tartalom támogatójaként. Piciben, de a célzott támogatásnál nagyobban és mindig ugyanazon a helyen, pl. a jobb felső sarkában az adott tartalomnak.

Ha többen is jelentkeznek ugyanerre a tartalmi rész támogatásra, akkor váltogatva jelennek meg a Támogatók.

Átkattinthatóság

Az egyetemek, képzési helyek, rendezvények megjelennek ugyan a listákban, de nem irányítanak át a részletesebb leírásra, esetleg egy másik oldalra. Ezt egy-egy hivatkozásnál meg lehet vásárolni 300 Ft-ért (kb. 1 EUR). Ez az oldal meghosszabbításáig érvényes legtovább, azaz max. egy évig. Egy rendezvénynél nyilván hamarabb elveszti a szavatosságát a link.

Csak azok vehetik igénybe, akik legalább alapszintű támogatóik az oldalnak.

Címkefelhő

Az összes Támogatót képtelenség megjeleníteni egyszerre. Erre tökéletes egy címkefelhő.

Az adott hivatásoldal összes Támogatója véletlenszerűen kerül előtérbe. A címke mérete az alaptámogatás összegének megfelelően változik.

Hirdetések megjelenítési folyamata

 1. A hirdető elkészíti a hirtetni kívánt tartalmat.
 2. Ha még nincs profilja, készít magának egyet (mivel ez nem látogatói profil, ezért az alapdíja 2000 Ft)
 3. Az erre a célra kialakított admin felületre feltölti a hirdetést. Ez hosszabb folyamat is lehet, közben megszakítható, a rendszer menti a jelenlegi állást.
 4. Ha kész van véglegesíti, ezzel az elkészült hirtetés a szerkesztőhöz kerül.
 5. A szerkesztő ellenőrzi a hirdetést, nem megfelelőség után visszaküldi a hirtetőnek, megfelelőség esetén zárolja, így később az már a hirdető által nem módosítható
 6. Jóváhagyás után a hirdető kifizeti a hirdetés összegét, így a hirdetés azonnal (vagy a megadott kezdő időpontban) publikálásra kerül.

Amennyiben a hirdető a szerkesztőre bízza a hirdetés feltöltését (esetleg az elkészítését is), ebben az esetben is szükség lesz hirdetői profil készítésére. Egyrészt mert ez a profil mindenki számára nyilvános, így a hirdető a hivatas.com keretein belül sem marad "anonim", másrészt mert a a hirdetéssel kapcsolatos értesítések profil alapján kerülnek kiküldésre. 

A fizetés módja

 1. Átutalással, vagy SimplePay fizetési rendszerrel a hirdető befizeti a hirdetés árát.
 2. A befizetés az Echobase számlájára kerül, a számlázást is mi végezzük.
 3. A fizetési ügyviteli rendszerben a hivatásoldal saját virtuális számláján a befizetett összeg 90%-a fog megjelenni. Mint minden pénzmozgásnál, a maradék 10% a Szolgáltatót illeti.
 4. A befizetést követően a hirdetés státuszánál megjelenik, hogy fizetve lett.
Szerzői jogok
 1. A Hivatásoldal kezelése az évi 50 eFt fejében kerül a Tulajdonoshoz, innentől kezdve a szolgáltatás lejártáig az ő tulajdonát képzi.
 2. A Hivatásoldalra fekerült tartalmakért a Tulajdonos a felelős, az általa megbízott Szerkesztők és Szerzők által készített tartalmak a Tulajdonos szellemi, ezen belül virtuális tulajdonát képzik.
 3. A Hivatásoldalakra virtuális termékként kell tekinteni, így azokkal szabadon lehet kereskedni. Ennek feltétele, hogy a jövőbeli Tulajdonos is megfeleljen a Szolgáltató által támasztott elvárásoknak.
 4. A Hivatásoldalakra feltöltött tartalmak megválasztásánál a Szerzői jogok tisztaságára kiemelt figyelmet kell fordítani
  1. Szerzői jogvédett tartalom részét vagy egészét csak a tartalom tulajdonosának írásbeli engedélyével lehet az Oldalon közzétenni
  2. Az engedélyt a jogosultság tisztázása érdekében a Szolgáltató bármikor bekérheti az Oldal tulajdonosától, amit ő 7 napon belül köteles a rendelkezésünkre bocsájtani 
  3. A szerzői jogot sértő tartalmakat a Szolgáltató azonnal hatállyal törli az Oldalról.
 5. A Hivatásoldalon megjelenő tartalmakat a Szolgáltató szabadon használhatja.
  1. A felhasználásról a hivatásoldal tulajdonosa valamint a Tartalom Szerzője az ügyviteli rendszeren keresztül értesítést kap.
  2. Amennyiben a Szolgáltatónak az így felhasznált tartalomból bevétele folyik be, úgy a bevétel /*valahány*/ százaléka a tartalom Tulajdonosát illeti meg.
  3. Az így befolyt összeg a Hivatásoldal Értékét fogja növelni.
 6. Minden, a jelen ÁSZF-ben nem részletezett Szerzői jogi kérdésben a Szerzői jogokról szóló 1999. évi LXXVI. törvény pontjai érvényesek.
Záró rendelkezések

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a vásárlási és a jelen Általános Szerződési Feltételeket módosítsa. Bármely módosítás abban az időpontban lép hatályba, amikor a módosítás szövege online megtalálható a weblapon. A Szolgáltató a módosításról tájékoztatót helyez el a weblapon valamint a felhasználó által megadott e-mail címen és/vagy az oldal ügyviteli rendszerének értesítési felületén tájékoztat.

Abban az esetben, ha a Vevő bármilyen formában megsérti a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt szabályokat, a szolgáltató érvénytelennek nyilváníthatja a Vevő regisztrációját és vásárlását.

A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő felek értékhatártól függően a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki.