Betegápoló

Betegápoló

Hivatások Betegápoló
Angol elnevezés: Nurse
Értéke:
Kezeli: Szatmári Sándor | Szerkeszti: Marozsán Dávid, Chmelar Fanni

Ápoló vagyok, de csak azért, mert a szuperhős nem foglalkozás


Orvosok és szakképzett ápolók irányításával, ápolási, kezelési tervek alapján ápolja és gondozza a betegségek, sérülések vagy egyéb testi vagy szellemi fogyatékosságban szenvedő embereket. Feladatai:
 

 • gyógykezelt betegek szakszerű ápolása és gondozása;
 • gondoskodás a beteg alapvető szükségleteinek kielégítéséről;
 • a betegek állapotának folyamatos figyelése és feljegyzések készítése a változásokról, az orvos által előírt gyógyszerek beadása;
 • asszisztálás az orvosi vizsgálatoknál, kezeléseknél és beavatkozásoknál;
 • a vizsgálatok, beavatkozások alatt a beteg életfunkcióinak megfigyelése és ellenőrzése, a tünetek észlelése, és szükség esetén az orvos értesítése;
 • a vizsgálati anyagok szakszerű levétele, csoportosítása, tárolása, laboratóriumba küldése, a szükséges védőfelszerelés használata;
 • a hatáskörébe tartózó vizsgálatok, kezelések önálló végzése (pl. hőmérőzés, vérnyomásmérés, szondázás, beöntés, vérvétel, sebellátás stb.);
 • rendszeres együttműködés az orvosokkal, a betegek hozzátartozóival vagy a szociális gondozóhálózattal;
 • a hivatásával kapcsolatos etikai és jogi normák betartása, titoktartás.

Elvárt végzettség:

Középfokú

Felsőfokú

Munkaidő

8 órás

12 órás

Éves munka

Munkakörnyezet

Beltéri

Munka jellege:
Fizikai:

5/5

Szellemi:

5/5

Kreatív:

4/5

Veszélyes:

4/5


Átlagjövedelem:

2 290 EFt

Bővebben ...

Mennyien űzik?

10.000

Bővebben ...

Hol képzik?

...

Bővebben ...

Ikonikus arcképek:

Bővebben ...

A hivatás története

Az ápolás az emberi szükségletekből származtatható. Az ápoló segíti az egyént azon tevékenységeinek elvégzésében, amelyek egészségéhez, vagy felépüléséhez (vagy békés halálához) hozzájárulnak, és amelyeket segítség nélkül is elvégezne, ha rendelkezne a szükséges erővel, akarattal, tudással.
 
Az ápolás, mint hivatás, kezdetektől fogva a társadalom egészségügyi szükségleteinek kielégítését szolgálta. Abból az emberi szükségletből ered, hogy az egészségesek egészségét meg kell őrizni, a betegeknek pedig kényelmet, gondoskodást és megnyugvást kell nyújtani. Az ősidőkből megfejthető írásos emlékkel nem rendelkezünk. A gyógymódokról, ápolásról csak feltevéseink lehetnek. Az ókor embere szép lassan megtapasztalhatta a különböző növények gyógyhatásait, illetve, hogy hogyan lásson el sérüléseket, sebeket. A tudást a törzs öregjei hagyományozták az ifjakra.

A családtagok és a rokonok ápolásán túl, tapasztalataikra, tudásukra a háborúk megjelenésével nagy szükség volt. Az önkéntes ápolók mellett az egyházak nővérei láttak még el gyógyító feladatokat, de a betegápolást csak a XIX. századtól tanulhatták, addig másodlagos szerepet töltöttek be a gyógyításban.

Amit még tudni lehet a hivatásról

A betegápolás tiszta, fertőtlenített környezetben kell, hogy történjen, orvosi eszközöket, gépeket kell ismerniük, használniuk. Veszélyforrás lehet az altatáshoz használt gáz, amit, ha nem megfelelő módon alkalmaznak, akkor súlyos következménye is lehet. Elkaphatnak olyan vírusokat, baktériumokat, amelyek számukra és családjaik számára is végzetes lehet.

ismeretlen forrás

Előnyök

Széleskörű tudással rendelkeznek, szinte minden helyzetben tudják mit kell tenni, vagy kihez kell fordulni segítségért. Aki a segítségükre szorult, de aztán jobban lett, vagy meggyógyult, nagyon hálás a segítségnyújtásukért, amit valamilyen tárgyi eszköz formájában köszönnek meg. Az idősek otthoni ápolásában is nélkülözhetetlenek, hiszen a családtagok sokszor más városban laknak, nem tudják naponta, vagy heti 2-3 alkalommal meglátogatni az ápolásra szorulókat.

ismeretlen forrás

Hátrányok

Éjszakázás, túlóra, túlterheltség, hiszen kevesen dolgoznak a szakmában itthon, sokan külföldön próbálnak szerencsét. Fizikailag is nehéz főleg a nőknek, hiszen sokszor kell a betegeket felemelni, vagy mozgásukban segíteni őket.

ismeretlen forrás

A szakma nagy arcai

Kalkuttai Szent Teréz
Teréz anya olyan sok mindenben igyekezett segíteni az embereken, főleg a szegénységben élőkön, amivel nemcsak a segítségre szorulók csodálatát vívta ki, hanem a világ vezetőinek elismerését is, ezért első helyen őt szerettem volna példaként írni. Igaz, ő nem iskolában tanulta a hivatást, de az emberszeretete, és önzetlen segíteni akarása példaértékű mindenki számára, Szentté avatásával örökre fennmarad a neve.

Magyarországon jelenleg is dolgozó kitüntetett ápolók:

Jónás Tímea, a pszichiátriai osztály Aranypánt-díjas fõápolója a Nyírõ Gyula Kórház – Országos Pszichiátriai és addiktológiai Intézetben 2016. április 20-án. A Roma Sajtóközpont (RSK) által alapított elismerést olyan roma hétköznapi hõsök kaphatják, akik a mindennapi életükben példaként szolgálnak roma és nem roma környezetük számára.

Sztojka Edina ápoló a tavalyi Aranypánt-díj kitüntetettje 2019. április 26. Internetes szavazatok alapján Sztojka Edina kapta 2019-ben a Roma Sajtóközpont által alapított Aranypánt-díjat.

Szabó-Bakos Zoltánné, a Fejér megyei kórház ápolási igazgatója Kamarai kitüntetést kapott számtalan egyéb szakmai díj mellé.

ismeretlen forrás

GYIK

Van-e előre lépési lehetőség?
Igen, de a továbbképzésben is részt kell venni.

Szabadon választhatom meg, hogy melyik közfinanszírozott intézményben szeretnék majd dolgozni?
Az országos listából szabadon lehet választani, tehát nincs előírva, hogy hol kell munkát végezni.

Megváltoztathatom a döntésemet a képzés elvégzése után, ha mégis másik intézményben szeretnék elhelyezkedni?
Igen, bármelyik olyan intézmény választható, ami megfelel a szerződésben meghatározott feltételeknek.

Szakmai vizsgát követően ráépülő képzésre szeretnék beiratkozni, így nem tudom a munkát megkezdeni, mivel szeptemberben indul a képzés. Csúsztatható a munkába állás ideje?
Válasz: Kizárólag iskolarendszerű, nappali formában végzett szakképesítés-ráépülés esetén van lehetőség halasztást kérni, valamint az elhelyezkedési kötelezettség halasztásával kapcsolatban módosítási igényt benyújtani.

Felsőfokú tanulmányok miatt lehet-e halasztani a munkába állás időpontját?
Felsőfokú tanulmányok miatt nincs lehetőség halasztani a munkába állási kötelezettség megkezdését, mivel az ösztöndíjprogram az egészségügyi szakképesítés megszerzését támogatja. A szerződés alapján a szakképesítés megszerzését követően a szakképesítésnek megfelelő munkakörben kell helyezkedni valamely hazai közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál. Ezért, ha a szakképesítés megszerzését követően felsőfokú intézményben folytatódik a továbbtanulás, mellette legalább heti 18 órás részmunkaidőben kell elhelyezkedni a szerződésben foglaltaknak megfelelően.
 

ismeretlen forrás

A csoport képének forrása: pixabay

Híres filmek

Nemzetközi kitekintés

Az elmúlt években sok betegápoló ment ki külföldre dolgozni, mert a többszörösét ígérik az itthoni fizetésnek. Alapfokú nyelvtudás is elegendő a munkavállaláshoz, és sokan kivándoroltak rövidebb, vagy hosszabb időre, ezért Magyarországon drasztikusan csökkent a betegápolók száma. A kormány ösztöndíjjal is segíti a iskolai évek alatt a tanulni vágyókat, hogy kedvet csináljanak a szakmához, de az alapfokú képzést tanfolyami keretek között is el lehet sajátítani.
A hivatás támogató jellege a világban az elismerés, megfelelő fizetés formájában. Nemcsak kórházakban keresnek ápolókat, házi beteggondozáshoz is.  Fontos a nyelv ismerete.
Ártó jelenség: egyedüllét, honvágy, kiszolgáltatottság érzése, nyelvtudás hiánya lehet. Ha már nincs szükség a munkájára hazaküldhetik.

Sok betegápolót keresnek különböző országokban, nyelvtudással, vagy anélkül, fizetik a kiutazást, ingyenes szálláslehetőséget is ajánlanak mellé.

 

ismeretlen forrás

Hazai viszonyok

A hivatás támogatása érdekében a kormány az alábbi intézkedéseket hozta:

 • béremelést,
 • az ápolók lakhatási körülményeinek javítását és
 • az általuk igénybe vehető ösztöndíjat bevezetését, bízva abban, hogy többen választják ezt a hivatást a jövőben.
Ártó jelenségek: túl nagy a leterheltség, és az elvárás velük szemben, a jövedelem viszont még nincs az elvárt szinten.
 

ismeretlen forrás

Rokonszakmák

 • Csecsemő és gyermekápoló,
 • Diabetológiai szakápoló és edukátor,
 • Epidemiológiai szakápoló,
 • Foglalkozásegészségügyi szakápoló,
 • Mentőápoló, Gyakorló mentőápoló,
 • Légzőszervi szakápoló,
 • Onkológiai szakápoló,
 • Pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató,
 • Szociális gondozó és ápoló
   

ismeretlen forrás

Piaci helyzet

Érdemes kitérni arra, hogy:

 • mekkora a piac
 • a hivatás jövőképe
 • milyen elágazási, leágazási lehetőségek vannak
 • mekkora a szakma megbecsültsége laikusok és szakmabeliek között 

Mivel ez a hivatás gazdaságilag nem mérhető, valószínűsíthető, hogy a jövőben a kormány intézkedései által (ösztöndíj program) többen választhatják ezt a hivatást, és a most kialakult helyzet is hozzájárulhat ahhoz, hogy az ápoló szakma megítélése is javuljon. Ebben az időszakban most mindenki szemében különösen felértékelődött, hiszen most nap, mint nap az életüket kockáztatják azért, hogy minél többen gyógyuljanak meg a koronavírus okozta megbetegedésből.
 

ismeretlen forrás

A csoport képének forrása: pixabay

Várható jövedelem

HU
2 290 EFt - 2 290 EFt

EU
€24,000.00 - €24,000.00

USA
$42,500.00 - $42,500.00

ÁZSIA
¥186,000.00 - ¥186,000.00

Éves bruttó kereset, kb 5 év szakmai tapasztalattal.
Forrás: fizetesek.hu

Hol képzik?

A képzést 2020. szeptemberben elindító intézmények:

 • Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar
 • Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar
 • Gál Ferenc Főiskola Egészség- és Szociális Tudományi Kar
 • Károli Gáspár Református Egyetem Szociális és Egészségtudományi Kar
 • Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar
 • Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar
 • Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar
 • Széchenyi István Egyetem Egészség- és Sporttudományi Kar
 • Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar

Felnőttoktatás-esti tagozaton- 2 éves
Vannak OKJ-s képzések pl: Pannon Kincstár, vagy
Szociális gondozó és ápoló tanfolyam – Jászberény, de még sok helyen indítanak országszerte ilyen képzéseket.
Tanfolyamok: Házi betegápoló tanfolyam már a 2 hónapos képzéssel is elvégezhető
 

ismeretlen forrás

Belépő ismeretek

 • Nyelvismeret;
 • Egészségügyi alkalmasság;
 • Gyakorlat és rutin;
 • Tantárgyak;
 • Képességek (pl. kézügyesség, kreativitás, gyorsaság,)
 • Fizikai adottságok (magasság, testsúly, fizikum)
 • Soft skillek (kommunikáció, konfliktuskezelés, problémamegoldás, empátia)

Szakgimnázium: Gyakorló csecsemő és gyermekápoló- előfeltétel: 8 általános
Technikus képzés: Ápoló képzés – előfeltétel: gyakorló ápoló végzettséggel
Gyakorló ápoló – előfeltétel: érettségi vizsga

Szakközépiskola képzés - Szociális gondozó és ápoló előfeltétel- 8 általános
Érettségire épülő szakképzés – Gyakorló ápoló – érettségi

Ápolás és betegellátás szak Alapképzés – emeltszintű érettségi

Ápolás mesterképzési szak – előfeltétel: ápolás és betegellátás alapképzési szak ápoló szakiránya
Nyelvismeret nem előfeltétel,
Egészségügyi alkalmasság: igen
Gyakorlat és rutin szerzés a képzés ideje alatt
Képesség- kézügyesség, gyorsaság, kommunikációs és együttműködési képesség, problémafelismerő és megoldó képesség,
Fizikai adottság: nem feltétel


Soft skillek:
 • szakmai továbbképzéshez pozitív hozzáállás
 • kreativitás
 • rugalmasság
 • szociális és emberi érzékenység
 • empátia
 • az ember egészségi állapotának megőrzése és javítása iránti szakmai és etikai elkötelezettség,

Forrás: felvi.hu

A csoport képének forrása: pixabay

A csoport képének forrása: pixabay

 • Leírás forrása: Betegápoló vagyok, de csak azért, mert a szuperhős nem foglalkozás
 • A hivatás képének forrása: pixabay
 • A hivatás fejlécképének forrása: pixabay

Ehhez még nem szólt hozzá senki. Légy te az első!