Gazdaságinformatikus

Gazdaságinformatikus

Hivatások Gazdaságinformatikus
Angol elnevezés: Business informatics
Értéke:
Kezeli: Szatmári Sándor | Szerkeszti: Marozsán Dávid, Chmelar Fanni

Kooperáció és kommunikáció

A gazdasági informatikusok olyan szakemberek, akik ismerik az ún. makro- és mikroökonómia rendszerek (azaz a nemzetgazdaság szintű és a kisebb, cégeken, vállalatokon belüli gazdasági rendszerek (azaz a nemzetgazdasági szintű és a kisebb, cégeken, vállalatokon belüli gazdasági rendszerek), folyamatok működését és képesek az ezeken a területeken keletkező információk feltárását, gyűjtésére, számítógépes feldolgozására. Gyorsan meg tudja tanulni a különféle hardver és szoftver eszközök használatát, kezelni és üzemeltetni tudja ezeket. Rendszerszemlélettel rendelkezik, amely alapján megérti a szervezői és programozói szempontokat. Elsődlegesen gazdasági látásmódja alapján az informatikát felhasználóként használja.

Az informatikának, a számítástechnikának alkalmazási határai ott keresendők, ahol az emberi gondolkodás határai, gyakorlatilag mondhatjuk, hogy végtelen! Bármilyen felhasználásra tervezik, először meg kell határozni a célt, az ún. kimenetet (output-ot), illetve kimeneteket, amelyekt az alkalmazás során a felhasználó el akar érni. A felhasználó, mint megrendelő meghatározza azokat a "sarokpontokat" is, amelyeken keresztül mérni akarja a célokat, illetve a célok teljesülését. Ezek után kezdődik el egy hosszabb alkotó folyamat, olyan angyobb szakaszokkal, mint a megrendelővel folytatott tárgyalások, a rendszertervezés, adatmodell összeállítása, programírási szakasz, benne a munkatársak folyamatos együttműködésével, dokumentálás, tesztelés, jegyzőkönyvelés, majd a kész és elfogadott rendszer üzemeltetésének szakasza. Annak érdekében, hogy a különféle intézmények a számukra fontos szempontok szerint számba vehessenek minket, állampolgárokat, már évtizedek óta fejlesztenek számítógépes rendszereket, amelyeknek egyik fontos funkciója a nyilvántartások létrehozása és működtetése.

Az emberektől gyűjtött, nyilvántartott adatokhoz hasonlóan a különféle intézményekben, a termelő és kereskedelmi cégeknél is vezetnek nyilvántartásokat gazdasági célok érdekében. Bármilyen nagyságrendű cégre gondolunk, a cégnek, azon belül a vezetés különféle szintjein dolgozó munkatársaknak, vezetőknek tudiuk kell, hogy a profiljukat jelentő fő tevékenységük tárgyait, a gazdálkodási folyamatokat, az azokra jellemző adatokkal nyilvántartsák, és a bekövetkezett változásokat (pl. árucikkek mennyiségének, értékének növekedését vagy csökkenését) folyamatosan kövessék. Ilyen adatok lehetnek például a következők: anyagok és készítmények nyilvántartása, készletszintek figyelése, bizonyos értéknagyság esetén beavatkozás, azaz az anyagokkal való gazdálkodás - a legkülönfélébb felhasználási területen (gyógyszertár, termelő vállalati raktár, kisebb-nagyobb kereskedelmi egység).

Ilyen ún. alapadatokat más gazdálkodási területekről is nyilvántartanak, mint például a gépekről, épületekről, a marketing területről, a pénzügyi folyamatokról. Nem elégséges csupán az alapadatok szintjén nyilvántartásokat vezetni. A cégeknek, a kisebb-nagyobb vállalatoknak (nevezzük ezeket gazdálkodó szervezeteknek) szükségük van arra, hogy tevékenységük folyamatait, a mozgásokat is nyomon lehessen követni mennyiségben és értékben is .

Bármely cégnek szüksége van tehát a költségekről történő elszámolások, az eredményekről szóló statisztikák készítésére, a cég jövőjére vonatkozó előrejelzések elkészítésére. Láthatjuk tehátt , hogy alig van olyan  profilú intézmény , legyen az tudományos kutatásokat végző intézet, szolgáltatást nyújtó cég vagy termékeket előállító gyár, kereskedelmi vállalat, amely a működésének céljául kitűzött tevékenységben nélkülözni tudná a különféle számítástechnikai rendszerek használatát. Információs rendszerek kialakítása során az egyik legfontosabb szempont az adatbázisok létrehozása, használatának megtervezése; a cég milyen egységei, munkatársai, milyen módon és mely adatokhoz férhetnek hozzá, és hogyan valósuljon meg az adatok védelme. Mindazokon a területeken, ahol a pénz és piac jelen van és működik, szükség van informatikai rendszerek használatára.

Elvárt végzettség:

Középfokú

Felsőfokú

Munkaidő

8 órás

Éves munka

Munkakörnyezet

Beltéri

Home Office

Munka jellege:
Fizikai:

1/5

Szellemi:

5/5

Kreatív:

3/5

Veszélyes:

1/5


Átlagjövedelem:

3 948 EFt

Bővebben ...

Mennyien űzik?

0

Bővebben ...

Hol képzik?

...

Bővebben ...

Ikonikus arcképek:

Bővebben ...

A hivatás története

A gazdaságinformatikus szakmát a technológiai fejlődés hozta létre. A piacnak és a vállalatoknak szükségük lett informatikai támogatásra a folyamataik szabályozásához és döntéseik előkészítéséhez.  A gazdaságinformatikus olyan szakemberekre használt gyűjtő fogalom, akik jártasak az adatbázis kezelésben, információs rendszerek tervezésében, fejlesztésében és rendelkeznek programozási ismeretekkel.

ismeretlen forrás

Amit még tudni lehet a hivatásról

Gazdasági ismereteit könnyen lefordítja az informatika nyelvére. Rendszerszemléletű gondolkodásmódjának köszönhetően könnyen össze tudja kapcsolni a programozói feladatokat a vállalati igényekkel. Legfontosabb feladata az adatbázisok megtervezése, létrehozása, a benne található adatok védelme.

A gazdaságinformatikus irodai környezetben érzi jól magát. Munkaidejének nagy részét egy helyben ülve tölti, ezért fontos számára a megfelelő ergonómiai kialakítású szék. A tevékenységből adódóan nagy terhelés éri a szemet, ezért a megfelelő szűrővel ellátott munkaszemüveg is hasznos kelléke lehet. A túlórázás sem ismeretlen fogalom egy gazdaságinformatikus életében, hiszen a határidők tartása kiemelten fontos ezen a területen.

ismeretlen forrás

Előnyök

Hivatás előnye, hogy a végzéskor főállású munkaviszonyban elhelyezkedettek száma ebben a szektorban a legmagasabb. Jövedelem szempontjából is az informatikus frissdiplomások a legmegbecsültebbek a munkaerőpiacon.

ismeretlen forrás

Hátrányok

Hátránya, hogy a gyors technológiai fejlődés következtében gyorsan avul a piacképes tudás, ezért folyamatosan lépést kell tartani ezzel a változással.

ismeretlen forrás

GYIK

Informatikus vagy inkább gazdasági szakember?
Elsősorban informatikai szakember, aki képes a gazdasági folyamatok és problémák informatikai támogatórendszereinek fejlesztésére és üzemeltetésére.

ismeretlen forrás

Városi, legendák, előítéletek, sztereotípiák

Informatikus=programozó Kell értened hozzá, de nem munkaidőd legnagyobb részében nem kódolni fogsz.

ismeretlen forrás

A csoport képének forrása: pixabay

Nemzetközi kitekintés

A hazai és a nemzetközi munkaerőpiacon ebben a szektorban folyamatos munkaerő-hiány van jelen, tehát nagyobb szakemberek iránti igény, mint amennyi új kikerül a munkaerőpiacra. Mivel ez az iparág a legdinamikusabban fejlődő, így a képzésnek nehéz lépést tartani vele.

ismeretlen forrás

Hazai viszonyok

Egyre nagyobb a kereslet gazdaságinformatikusok, így ez a fajta megbecsülés a javadalmazáson is érződik.

ismeretlen forrás

Rokonszakmák

A rokon szakokon is hangsúlyos az informatikai oktatás. Ilyen lehet az alkalmazott matematikus képzések, mérnök képzések.

ismeretlen forrás

Piaci helyzet

Hazai és nemzetközi szinten növekszik a felsőfokú végzettségű gazdaságinformatikusok piaci értéke, mivel növekszik az egyéb iparágakban is az igény az informatikai támogatottság iránt. Mivel az informatikai iparágat a bene dolgozó szakemberek tudástőkéje határozza meg, így nagyban függ tőlük a fejlődés üteme.

ismeretlen forrás

A csoport képének forrása: pixabay

Várható jövedelem

HU
3 948 EFt - 3 948 EFt

EU
€0.00 - €0.00

USA
$0.00 - $0.00

ÁZSIA
¥0.00 - ¥0.00

Éves bruttó kereset, kb 5 év szakmai tapasztalattal.
Forrás: fizetesek.hu

Hol képzik?

Gazdaságinformatikus lehet OKJ felsőfokú szakképesítéssel, ilyenkor két éves képzési idővel kell számolni. Ez történhet nappali tagozatos, vagy esti tagozatos formában. Gazdaságinformatikus végzettség felsőoktatási intézményben is megszerezhető. Alap illetve mester szinten is. A legtöbb vállalatnál a felsőfokú végzettség általános

ismeretlen forrás

Belépő ismeretek

Szükséges képességek:

  • nyelvismeret: fontos, hogy jól értsen szakmailag releváns szövegeket. Ez elengedhetetlen a tanulás szempontjából, hiszen a legtöbb ilyen anyag angol nyelven elérhető.
  • elemzői gondolkodás: problémák közötti összefüggések felismerése.
  • kommunikáció: képes érdemi kétirányú kommunikációra, figyel és törekszik a többiek megértésére és a kérdéses részletek tisztázására.
  • együttműködés: eltérő személyiségű munkatársakkal kell együtt dolgozni.
  • céltudatosság: fontos, hogy fókuszvesztés nélkül képes több párhuzamos feladaton is hatékonyan dolgozni.
  • folyamatos tanulási hajlandóság: nyitott az új megközelítések alkalmazására. A váratlan körülmények adta helyzetet tanulási lehetőségnek tekinti.

ismeretlen forrás

A csoport képének forrása: pixabay

Ehhez még nem szólt hozzá senki. Légy te az első!