Gépészmérnök

Gépészmérnök

Hivatások Gépészmérnök
Angol elnevezés: Mechanical engineer
Értéke:
Kezeli: Szatmári Sándor | Szerkeszti: Marozsán Dávid, Chmelar Fanni

Alkoss, teremts maradandót!

A gépészmérnök munkája rendkívül sokrétű, éppen ezért több iparágban is el tud helyezkedni. Az ő munkája ugyanis bármilyen gyártási folyamat alapjait megadhatja – ő dönt a gyártást végző gépek, berendezések jellemzőiről, ő alakítja ki azokat – és mint az erre legszakavatottabb, ő felügyeli a szerelési és karbantartási munkákat is. Ezek lehetnek anyagmozgató, vegyipari, mezőgazdasági, közlekedési, gyártási, termelő gépek, géprendszerek, épületgépészeti, vagy elektromos berendezések. Munkája során technológiai szaktudását használva végez aprólékos és nagy pontosságot igénylő feladatokat. A folyamatos technológiai változások miatt munkája naprakész szakmai felkészültséget kíván meg.

A munkavégzés helye e foglalkozásnál jellemzően üzem, gépterem, műhely, vagy iroda. Ez utóbbi a szükséges tervezési folyamatok és dokumentációk elkészítése esetén jellemző. Összeszerelői munka során, illetve a gyártási folyamat felügyeletekor megfordul a szerelőcsarnokban, gyártósorok mellett is.
A gépészmérnök normálmunkarendben dolgozik, munkaideje jellemzően heti 40 óra. Amennyiben a gyártás több ciklusban folyik, előfordulhat, hogy a gépészmérnökök egymást váltva, több műszakban dolgoznak.
 

Elvárt végzettség:

Felsőfokú

Munkaidő

8 órás

Éves munka

Munkakörnyezet

Beltéri

Kültéri

Munka jellege:
Fizikai:

3/5

Szellemi:

5/5

Kreatív:

4/5

Veszélyes:

2/5


Átlagjövedelem:

5 088 EFt

Bővebben ...

Mennyien űzik?

10.000

Bővebben ...

Hol képzik?

...

Bővebben ...

Ikonikus arcképek:

Bővebben ...

A hivatás története

1735-ben alapították meg a világ első műszaki akadémiáját Selmecbányán, ahol bánya-, kohó- és erőmérnököket képeztek. Az Institutum Geometrico-Hydrotechnicum – ami a mai Budapesti Műszaki és Gazdasági Egyetem elődje – alapítására később, 1782-ben II. József adott ki utasítást, ezzel megalapítva világ első mérnökképző egyetemét. Olyan híres gépészmérnökök kerültek ki onnan, mint például Kandó Kálmán, Pattantyús-Ábrahám Géza, Mihály Dénes. Galamb József a 20. század elején szerezte meg gépészmérnöki diplomáját a Magyar Királyi Állami Felső Ipariskolában, 1908-ban pedig már be is mutatták az általa tervezett Ford T-modellt, amely az autóipar legelső modern terméke, és a 20. század autójának választották. A magyarok által „Bádog Böskének” nevezett autóból, több mint 15 millió példányt gyártottak majd 20 év alatt, így ez lett az első népautó.

A mérnök kifejezés csak a 19. század közepére, végére vált gyűjtőfogalommá, sokáig ugyanis csak a földmérőt, geodétát jelentette. Az ipari forradalom azonban igényelte a mérnök szó szélesebb értelemben vett használatát, így lett először a gépészmérnök és vegyészmérnök, majd az építészmérnök foglalkozás nevesítve. Az angol ”engineer” szó, amely ma a mérnök szót jelenti, ugyancsak egy jelentéssel indult: harci gépek feltalálójára, gyártójára utalt.

Forrás: wikipedia.org

Amit még tudni lehet a hivatásról

Minden olyan iparágban keresnek gépészmérnököket, amelyben gépekkel dolgoznak. A termálvizek hasznosításától kezdve, egy távfűtési rendszer kialakításán, egy repülőtér épület-automatizálásán át, szennyvíziszap- és veszélyeshulladék-égetőig minden területen találhatóak olyan munkahelyek, amelyek tárt karokkal várják a gépészmérnököket. Ez azt is jelenti, hogy a gépészmérnököknek van választási lehetősége, hogy számára érdekes területen helyezkedjen el.

Elsősorban a repülő-, az energia- és az autóiparban feladata a gépészmérnöknek anyagvizsgálatot végezni annak érdekében, hogy meg tudják határozni a felhasználásra kerülő anyag vastagságát, szerkezetét. Ez azért fontos, mert olyan gépet kell megtervezniük a gyártás során, amely figyelemmel van az alkalmazásra kerülő anyag tulajdonságaira, például tartósságára is. Anyagvizsgálatokat végeznek többek közt ultrahanggal, illetve örvényáramos eljárással.

A gépészmérnök munkája elsősorban tervezési, illetve üzemszervezési feladatokat takar. A tervezés az adott vállalat által gyártott termékek gyártásának megtervezését jelenti: meghatározni, kialakítani a szükséges terméket előállító gépet, berendezést, majd lemodellezni, hogy azt milyen sikerességgel, hatékonysággal végzi el. Az üzemszervezés azt jelenti a gépészmérnöki munka során, hogy döntéseket hoz az adott termék gyártásának erőforrásairól: milyen gépekkel, hány fővel, milyen anyagok felhasználásával induljon meg a gyártás. Egy-egy felmerülő probléma esetén, ő dönt a karbantartási és javítási folyamatokról is. Többek között az alábbi tevékenységeket végezheti. Tervezési feladatokat lát el. Technológiai folyamatokat, szerelési munkákat tervez, modellez. Folyamat-optimalizálási döntéseket hoz. Egy-egy tervezést követően az előrelátható gyártási folyamatra, a használt berendezések, gépek kapacitásáról olyan döntéseket hoz, amelyek figyelembe veszik a költségek és egyéb erőforrások optimális felhasználást. Gyártási, telepítési folyamatot hajt végre, ennek végrehajtását irányítja. A gyártási folyamatban közreműködik, vagy annak elvégzését ellenőrzi. Karbantartási, üzemeltetési és üzembe helyezési folyamatokat irányít. A tervezett fejlesztésekről, javítási munkákról döntést hoz, és azokat kiadja elvégzésre. Minőségellenőrzési és biztosítási feladatokat lát el. A gyártási és egyéb folyamatok során elkészült termékeket, illetve az alkalmazott berendezéseket, készülékeket ellenőrzi, ellenőrizteti adott szempontok mentén. Dokumentációt készít. Önállóan, vagy technikusi segítséggel leírja a gyártmány előállításának menetét, fő jellemzőit. Mérési feladatokat lát el. Gyártásközi, laboratóriumi méréseket végez. Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
 

ismeretlen forrás

Előnyök

 • Előretekintő
 • Folyamatos fejlődés
 • Rugalmas munkavégzés
 • Társadalom hasznos tagja

ismeretlen forrás

Hátrányok

A gépészmérnököt munkája során többféle ártalom, veszély érheti:

 • baleseti és sérülésveszéllyel járhat használt gépek, berendezések és rendszerek működtetése;
 • hő ártalmat jelenthet a magas hőmérsékletű üzemi munkavégzés;
 • veszélyes vegyi anyagok használata, vagy magas zaj- és porszint ártalom is előfordulhat egyes üzemekben.

Ezek kiküszöbölésére védőruha és védőfelszerelés viselése kötelező, illetve fokozottan ügyelni kell a balesetvédelmi és biztonsági előírások betartására.
A gépészmérnök munkája szellemi tevékenység, mely könnyű fizikai igénybevétellel is jár. Tevékenységét többnyire ülve, rajzasztal, illetve számítógép mellett végzi, illetve az üzem területén sokat jár-kel.

A munka során pszichikai nehézséget jelenthet a precíz, de sok esetben monoton munkavégzés, a gyors munkatempó követésével járó stressz és a munkatársakkal való együttműködés, illetve irányításuk.
Ajánlott ezért a munkaidő utáni szellemi kikapcsolódás is, mely feltöltheti a szakembert.

ismeretlen forrás

A szakma nagy arcai

 • Dr.Palkovics László
 • Bláthy Ottó Titusz
 • Czigány Tibor
 • Czomba Sándor
 • Kandó Kálmán
Legutóbbi 1895 és 1929 között 69 gépészmérnöki szabadalmat nyújtott be, amelyek többek között a mozdonyok, a villamos vasúti motorok, önműködő kapcsoló-berendezések és erőátviteli telepek területéről kerültek ki. Azon túl, hogy ezen találmányaival nemzetközi szakmai elismertséget szerzett, elgondolásai a mai napig alapjait jelentik a gépészmérnöki munkának például az indukciós motorok és a fázisváltó terén.

ismeretlen forrás

Városi, legendák, előítéletek, sztereotípiák

 • A mérnöki szakma nem nőknek való.
  Mindent megakar nézni egy eszközön belül.
  A mérnökök kisebb stresszt élnek meg a munkájuk során
  Kevés a jó mérnök a hazai munkaerőpiacon.
  Nem minden mérnök tud autót szerelni.
  A mérnöki szakma presztízse magas.

ismeretlen forrás

Miket csináltak már ezen hivatás művelői?

 • Galamb József- Ford csapatában
 • Bánki Donát- hidrogépe, kompresszorok és gőzturbinák professzora
 • Csonka János – Bánki-Csonka motor feltalása
 • Járay Pál -aerodinamikai elmélet
 • Hegedűs Zsolt és Hivessy Géza- Antro projekt  (2008)

ismeretlen forrás

Híres filmek

Nemzetközi kitekintés

A gépészmérnök átlagkeresete havi bruttó 424.000 Ft. Az átlagkereset ebben a szakmában a közelmúlt adataihoz képest nem változott jelentősen. Az átlagkereset a szakmai tapasztalattól, életkortól, illetve a munkáltató iparágától - autóipar, feldolgozóipar stb. -, földrajzi elhelyezkedéstől függően havi bruttó 380.000-460.000 Ft között mozoghat.
A gépészmérnökök elhelyezkedési lehetőségei jónak mondhatók, ugyanis a hazai gépipar belföldi és európai igényeket egyaránt kielégít – gondoljunk csak a hazánkban működő több autóipari és egyéb gépipari, külföldi és kapcsolódó hazai vállalatokra. Az is elmondható továbbá, hogy e foglalkozás terén meglehetősen kiegyenlített az életkoreloszlás, ami arra utal, hogy a gépészmérnöki pálya kiszámítható munkát biztosíthat. A hazai nagyberuházások tovább növelhetik a foglalkozás iránti keresletet.

ismeretlen forrás

Hazai viszonyok

A szakma megítélése folyamatosan javul, főleg úgy, hogy a hazai német prémium autógyártók egyre nagyobb kapacitással gyártanak. Ehhez szükséges a magyar mérnöki tudás. Az autógyártás motorja a magyar ipari növekedésnek. A GDP-nek 10 %-át teszi ki a járműgyártás. Beruházásokat mondanak le a munkaerőhiány miatt. Emiatt próbálnak átállni a robotizáció felé az autógyártó cégek. A robotizáció, digitalizáció terjedése számos új szakma és új képesség elsajátítását hozza magával, amivel a mérnökök szembesülni fognak.

ismeretlen forrás

Rokonszakmák

 • villamosmérnök
 • Energetikai mérnök
 • Elektronika mérnök
 • Járműtervező mérnök
 • Autóalkatrész tervező mérnök
 • Autótervező mérnök
 • Épületgépészeti mérnök
 • Épületgépészeti tervező mérnök
 • Erőgépészeti üzemmérnök
 • Fejlesztési mérnök, gépgyártás
 • Folyamatmérnök, gépgyártás
 • Fűtőberendezések, szellőzőberendezések mérnöke
 • Légtechnikai rendszertervező mérnök
 • Mechatronikai mérnök
 • Mélytengeri gépészmérnök
 • Mezőgazdasági gépészeti tanácsadó mérnök
 • Mezőgazdasági gépészmérnök
 • Műszer- és finommechanikai szakmérnök
 • Termékfejlesztő, gépgyártás
 • Termelési mérnök, gépgyártás
 • Termeléstervezési mérnök, gépgyártás
 • Tesztelőmérnök, gépgyártás
 • Turbinamérnök

ismeretlen forrás

Piaci helyzet

A gazdasági növekedése összefügg az anyagi elismertséggel. A mérnök szakma még mindig hiány szakma Magyarországon. Jelenleg 250 gépészmérnök állás van szabadon, és 750 nyitott mérnök pozíció. A mérnököknél fontos, az informatikai tudás, ezért szükséges az átképzési lehetőség. A mérnöknek fontos komplex látásmódban gondolkodni. A 3 fő szempont felé lehet elmenni: (fejlesztő, tervező, üzemeltető . A hivatásnak van jövő képe, de szükséges fejleszteni, és az oktatást új ismeretekkel megtölteni.

 • mekkora a piac
 • a hivatás jövőképe
 • milyen elágazási, leágazási lehetőségek vannak
 • mekkora a szakma megbecsültsége laikusok és szakmabeliek között

ismeretlen forrás

Várható jövedelem

HU
5 088 EFt - 5 088 EFt

EU
€48,000.00 - €48,000.00

USA
$79,200.00 - $79,200.00

ÁZSIA
¥333,000.00 - ¥333,000.00

Éves bruttó kereset, kb 5 év szakmai tapasztalattal.

Hol képzik?

Szakképzettség: Gépészmérnök
Felsőoktatási szak neve: Gépészmérnöki alapképzési szak (BSc)
A munkakör betöltéséhez gépészmérnök szakképzettség szükséges, amely gépészmérnöki alapképzési szakon (BSc) szerezhető meg.
A gépészmérnöki alapszak elvégzése 7 félév alatt lehetséges. A képzés része egy 6 hetes szakmai gyakorlat, amely külső szakmai gyakorlati helyen, illetve vállalatnál teljesítendő.

2020.szeptemberben elindító intézmények:

 • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar
 • Debreceni Egyetem Műszaki Kar
 • Dunaújvárosi Egyetem
 • Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar
 • Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar
 • Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar
 • Nyíregyházi Egyetem
 • Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar
 • Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
 • Pannon Egyetem Mérnöki Kar
 • Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar
 • Széchenyi István Egyetem Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar
 • Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar
 • Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar

ismeretlen forrás

Belépő ismeretek

Követelmény : Érettségi, és a felsorolt tárgyakból egy emelt szintű érettségi megléte

 • Nyelvismeret: angol, német
 • Egészségügyi alkalmasság: nem szükséges
 • Gyakorlat és rutin: nem szükséges
 • Tantárgyak: matematika, fizika, kémia, rajz, informatika, technika
 • Képességek (pl. együttműködő, kézügyesség, kreativitás, gyorsaság, pontos munkavégzés, analitikus gondolkodás, stressztűrés.)
 • Soft skillek (kapcsolatteremtő készség, kommunikáció, konfliktuskezelés, problémamegoldás, empátia, elkötelezett, )
 • Tervezés, hobbi szinten szerelni
 • Tanulási vágy, mert sok új fejlesztés van a területen
 • Logikus gondolkodás
 • Technológiai, műszaki kompetencia

ismeretlen forrás

Ehhez még nem szólt hozzá senki. Légy te az első!