Gyógypedagógus

Gyógypedagógus

Hivatások Gyógypedagógus
Angol elnevezés: Special Needs Educator
Értéke:
Kezeli: Szatmári Sándor | Szerkeszti: Marozsán Dávid, Chmelar Fanni

„Akad-e csak egyetlen mag, vagy gyökér is, amelyet ne fogadna be az anyaföld, és nem gondoskodnék arról, hogy kicsírázzék? Csak legyen, aki tudja, hol, mikor, milyen módszerrel kell mindegyiket elvetni.” (Comenius)

A gyógypedagógus a fejlesztésre szoruló, fogyatékkal élő gyermek vagy felnőtt legfőbb támasza, a normális élethez vezető kapocs. A gyógypedagógus elsődleges feladata, hogy mindig a fejlesztett személy közelében legyen, és minden segítséget megadjon neki nem csak a tanulásban, hanem a mindennapi élet elemi tevékenységének végzésében is. Nagyon sokszor ő az a személy, aki a legbensőségesebb viszonyt ápolja a speciális intézményben lakó, nevelkedő vagy tanuló, fogyatékkal ékő emberrel. Munkája megkezdése előtt minden esetben tájékozódik a sérült/akadályozott gyermek vagy felnőtt korábbi fejlődésmenetéről, szociokulturális hátteréről, aktuális helyzetéről.

Köznevelés intézményei, pedagógiai szakszolgálatok, szakmai szolgálatok, intézetek egyaránt kínálnak munkalehetőséget. Az integrált nevelés keretében a köznevelésben és felsőoktatásban részt vevő gyermekek, tanulók, hallgatók arányának fokozatos növekedésével olyan szakemberek alkalmazása szükséges, akik az integrált/inkluzív nevelés-oktatás területén szervező, tanácsadó, tanulást és életvezetést segítő feladatokat látnak el. Gyógypedagógus szakembert foglalkoztatnak az egészségügy, a gyermekvédelem, a szociális ellátórendszer, a civil szervezetek és az igazságügy egyes intézményeiben is.

Elvárt végzettség:

Felsőfokú

Munkaidő

8 órás

Éves munka

Munkakörnyezet

Beltéri

Munka jellege:
Fizikai:

3/5

Szellemi:

5/5

Kreatív:

5/5

Veszélyes:

1/5


Átlagjövedelem:

2 868 EFt

Bővebben ...

Mennyien űzik?

9.731

Bővebben ...

Hol képzik?

...

Bővebben ...

Ikonikus arcképek:

Bővebben ...

A hivatás története

"A gyógypedagógia múltja valójában egyidős az emberrel, hiszen feltételezhetjük, hogy a sérült ember egy időben jelent meg az emberiség létrejöttével.” (Gordosné 1991) Az ősközösségi társadalmakban élő népeknél, a különböző fogyatékos személyekkel való foglalkozásra nem találunk utalását sem. Bizonyos azonban, hogy már ebben az időszakban is éltek sérült emberek. A középkorban néhány próbálkozástól eltekintve, a sérültek helyzete nagyon kedvezőtlen, csak a látható sérülésre tűnnek fel. 1600 környékén egy cseh pedagógus megfogalmazza, hogy senkit sem kell kizárni az oktatásból, sőt a problémákkal küzdőket különösen segíteni kell, mert nem rendelkeznek azokkal a képességekkel, mint az épek. A reneszánsz idején lassan megváltozik a fogyatékos személyekről alkotott szemlélet. A 18. század végén szükségszerűen megkezdődik a sérültek szervezett, intézményes gyógyító-nevelése.
Magyarországon ez kicsit később bontakozik ki, 1802-ben Vácott jön létre az első magyar gyógypedagógiai intézmény. Az első súlyos értelmi fogyatékos gyermekek nevelését felvállaló intézet csak 1875-ben alakul meg Rákospalotán, "Hülyék és gyengeelméjűek budapesti intézete" néven. 1902-ben létrejön az első magyar "kisegítő iskola". 1900-ban kezdődik meg a szakemberképzés, először Vácott, Budán (Villányi út, Alkotás utca), 1956-tól pedig a Bethlen Gábor téren, később az Ecseri úton, az ELTE karaként.

A speciális képzést igénylők tankötelezettségének törvénybe iktatása csak a II. világháború után sikerült. Bár a gyógypedagógiai iskoláztatás egyre szakszerűbbé válik az 1970-es évektől, mégis egyre több bírálat éri, és a figyelem arra irányul, hogy a sérült gyerekek nevelésének ügyét az egész nevelésügy részeként kellene kezelni.

Az 1994-es salamancai nyilatkozat szerint az iskolának be kell fogadnia minden gyermeket, függetlenül annak fizikai, szellemi, szociális, lelki, nyelvi vagy egyéb más állapotától. Szegregáció, integráció, inklúzió kérdésköre vitatott téma. Az integrált oktatás gondolata az emberi jogokért folytatott küzdelem eredménye. Az integrált nevelés lehetővé teheti a sajátos nevelési igényű gyermekek társadalomba való beilleszkedésének megsegítését, vagyis ezzel elkerülhetővé válna a sérült gyermekek társadalmi diszkriminációja. Az inklúzió az adott iskolai környezetbe való teljes befogadást jelenti. A lényeg az, hogy a gyermek számára a leginkább megfelelő fejlesztési forma érvényesüljön, az igényekhez igazodva. Az oktatási formák kérdésköre mai napig vitatott téma.
 

ismeretlen forrás

Amit még tudni lehet a hivatásról

 • Helyszínek: osztálytermi környezet, oktatási intézmények, pedagógiai szakszolgálatok, egészségüggyel kapcsolatos helyszínek (különböző kórházi osztályok), tehát zárt helyiségek, iroda (tiszta és rendezett)
 • Eszközök: irodatechnikai, informatikai eszközök (nyomtató, fénymásoló, számítógép, okoseszköz, interaktív tábla)
 • Pszichikai: szellemi igénybevétel, lelki megterhelés, fokozott érzelmi igénybevétel, kudarctűrés, figyelemösszpontosítás, -megosztás,, koncentráció, gyors problémamegoldás, konfliktusok kezelése
 • Egészségügyi: állóképesség, tartós ülő/álló testhelyzet, gerinc megterhelése, jó beszédkészség, karok/kezek/ujjak fokozott használata, előfordulhat fertőzésveszély és közösségre jellemző szezonális megbetegedések, hangképző szervek betegsége.

ismeretlen forrás

Előnyök

 • társadalmi megbecsülés
 • nemes feladat
 • apró lépések a fejlődésben mint sikerélmény
 • segítés öröme
 • kreativitás megélése
 • gyerekek szeretete
 • új emberek megismerése
 • közösségek része

ismeretlen forrás

Hátrányok

 • alacsony bérek
 • gyakran nincs kézzelfogható eredmény
 • udarcélmény feldolgozása
 • pszichikai terheltség
 • kiégés
 • nehéz kapcsolat a nem elfogadó szülőkkel
 • félelem a stigmától
 • túlságosan azonosul mások problémáival
 • együttműködés hiánya a többségi pedagógusokkal, más szakemberekkel

ismeretlen forrás

A szakma nagy arcai

 • Bárczi Gusztáv
 • Éltes Mátyás
 • Gordosné Szabó Anna
 • Illyés Gyuláné Kozmutza Flóra 
 • Illyés Sándor
 • Meixner Ildikó
 • Mesterházi Zsuzsa
 • Ranschburg Pál

ismeretlen forrás

GYIK

Ez egy lányos szak?
Sajnos igen, de nagyon nagy szükség lenne férfi kollégákra is. A nemek aránya 97% nő és 3% férfi.

Baj, ha nincs túl jó fizikumom? Magas vagyok, de vékony, kevésbé sportos.
Nem gond, ebben az esetben a szomatopedagógia szakirány választása megfontolandó, azonban akkorsem akadály! Majd a munkahelyválasztásnál kell körültekintőnek lenned.

Milyen nyelvvizsga követelmény van, hogy diplomát kaphassak?
Egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

Van lehetőség magán intézményben is elhelyezkedni?
Természetesen. Egyházi és alapítványi fenntartású intézmények is foglalkoztatnak gyógypedagógusokat.

Milyen mesterképzésre tudok majd jelentkezni?
Gyógypedagógia mesterképzési szak, interkulturális pszichológia és pedagógia mesterképzési szak, neveléstudományi mesterképzési szak, kisebbségpolitika mesterképzési szak, komplex rehabilitáció mesterképzési szak, kriminológia mesterképzési szak.

ismeretlen forrás

Városi, legendák, előítéletek, sztereotípiák

 • A gyógypedagógus olyan emberekkel foglalkozik, akiknek csöpög a nyála és etetni kell őket.
 • A fogyatékos emberek képtelenek az önálló életre, felesleges őket fejleszteni.
 • Ha a gyógypedagógus elkezd foglalkozni egy gyerekkel, első ránézésre fel tudja ismerni mi a problémája.
 • A gyógypedagógusoknak sosem fogy el a türelmük.
 • Idővel a gyógypedagógusok mentálisan megbetegedhetnek, mert túl megterhelő a munkájuk.
 • A gyógypedagógus szakma nagyon megerőltető és kimerítő.
 • A gyógypedagógusok mindig, minden helyzetben kedvesek.

ismeretlen forrás

Miket csináltak már ezen hivatás művelői?

A gyógypedagógusok előmenetele a pedagógusokéval megegyező, a pedagógus-életpályamodellre épül. Életpálya fokozatok: gyakornok, pedagógus I., pedagógus II., mesterpedagógus, kutatótanár. Ezek kategóriánként jelentenek magasabb összegű fizetést.

ismeretlen forrás

Híres filmek

Nemzetközi kitekintés

Folyamatos továbbképzések, színes paletta áll rendelkezésre a szakmai tudás frissítésére, bővítésére, köztük ingyenesek is, valamint fizetősek, amelyek elvégzését olykor anyagilag is támogatja a fenntartó.
Különböző pályázatok révén lehetősége van az intézményeknek eszköztáruk bővítésére, felújításra (például: tornaszerek, okos eszközök). Gyakran felütik a fejüket olyan mindent fejlesztő csodaterápiák, amelyeknek tudományos alapja nincsen, de a szülők elhiszik, amit - sok pénzért - ígérnek. A többségi pedagógusok sokszor nehezen működnek együtt a gyógypedagógussal a fejlesztés érdekében, az integrációs ismereteik hiányosak. Az ellátórendszer erősen központosított, vidéken az gyermekeknek/tanulóknak sokkal kevesebb lehetősége van diagnosztizálásra, fejlesztésre.
 

ismeretlen forrás

Hazai viszonyok

A bértábla lehetőséget ad arra, hogy azonos fizetésért dolgozzanak a szakmában lévők, így nincsenek nagy különbségek, azonban ez megakadályozza, ha egy intézményben több a feladat, több gyermeket szükséges ellátni, magasabb fizetést is kapjon érte. Sok csodaszert, gyógyszert, eszközt ajánlanak a médiában, amelyeknek tudományos alapja nincs, csak jó marketingje. Gyakran a szülők inkább ezeket alkalmazzák, minthogy a biztos gyógypedagógiai tudás felé fordulnának, a specifikus fejlesztésért.

Nagy különbségek vannak az állami- és a magánszféra között, emiatt az egyensúly elcsúszik a szakemberek fizetését tekintve. Emellett a fogyatékos személy fejlesztése tekintetében is, hiszen az állami intézmények túlterheltsége, szakember- és kapacitáshiány miatt a szülők sokszor kénytelenek magán úton fejlesztést keresni gyermeküknek, ami nagy anyagi terhet jelent a családnak.

ismeretlen forrás

Rokonszakmák

 • gyógypedagógus, autizmus spektrum pedagógiája szakirány;
 • gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirány;
 • gyógypedagógus, hallásérültek pedagógiája szakirány;
 • gyógypedagógus, látásérültek pedagógiája szakirány;
 • gyógypedagógus, logopédia szakirány;
 • gyógypedagógus, pszichopedagógia szakirány
 • gyógypedagógus, szomatopedagógia szakirány
 • gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon,
 • gyógypedagógiai segítő munkatárs,
 • konduktor,
 • gyógytornász,
 • fejlesztőpedagógus,
 • terápiás munkatárs,
 • óvodapedagógus,
 • kisgyermeknevelő,
 • Napközis nevelő gyermekfelügyelő,
 • nevelőszülői tanácsadó,
 • családgondozó,
 • szociális munkás,
 • iskolapszichológus

ismeretlen forrás

Piaci helyzet

A köznevelésben a gyógypedagógusok előmenetele a pedagógusokéval megegyező, a pedagógus-életpályamodellre épül. A pedagógusok illetménye alapvetően négy tényezőtől függ: a vetítési alaptól, az illetményalaptól, a besorolási fokozattól valamint a besorolási kategóriától. Ezen tényezők tekintetében lehet az alapbért kalkulálni, majd ehhez jönnek pluszban a pótlékok. Az alapilletmény munkáltatói döntés alapján ki is egészülhet. Fontos figyelembe venni a vetítési alapot, amely 2020-ban is a 2017. évi C. törvény szerint 101.500 Ft (ami valójában a 2014-es minimálbér összege).

ismeretlen forrás

Várható jövedelem

HU
2 868 EFt - 2 868 EFt

EU
€29,064.00 - €29,064.00

USA
$58,841.00 - $58,841.00

ÁZSIA
¥154,869.00 - ¥154,869.00

Éves bruttó kereset, kb 5 év szakmai tapasztalattal.
Forrás: salaryexpert

Hol képzik?

 • Gyógypedagógia alapképzési szak:
 • Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar,
 • Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar,
 • Eszterházy Károly Egyetem Pedagógiai Kar,
 • Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar,
 • Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar,
 • Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar,
 • Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar,
 • Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar,
 • Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
 • Gyógypedagógia mesterképzési szak:
 • Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
 • Gyógypedagógiai segítő munkatárs (OKJ-s szakképesítés):
 • EFEB, Minerva90, Pannon Kincstár, META-Don Bosco

ismeretlen forrás

Belépő ismeretek

Két érettségi tárgyat kell választani: magyar nyelv és irodalom – és biológia vagy szociális ismeretek vagy egy bármely idegen nyelv:

 • angol
 • arab
 • beás
 • bolgár
 • boldár nemzetiségi nyelv
 • cseh
 • eszperantó
 • finn
 • francia
 • héber
 • holland
 • horvát
 • horvát nemzetiségi nyelv
 • japán
 • kínai
 • latin nyelv
 • lengyel
 • lovári
 • német
 • német nemzetiségi nyelv
 • olasz
 • orosz
 • portugál
 • román
 • spanyol
 • szerb
 • szlovák
 • szlovén nemzetiségi nyelv
 • szlovén nyelv
 • török
 • újgörög
 • ukrán

Képességfelmérő alkalmassági vizsga szakirány-választásnál:

logopédia:
 • írott nyelvi képességfelmérés
 • beszédállapot felmérés

hallássérültek pedagógiája:
 • mimika
 • hangerő
 • hangszín
 • beszédtempó
 • artikuláció
 • hanglejtés
 • kreativitás
 • kifejező
 • színes, élénk előadásmód

Képességek:
 • kreativitás
 • terhelhetőség
 • rugalmasság
 • pozitivitás
 • kapcsolatteremtő készség
 • együttműködés
 • türelem
 • kudarctűrés
 • nyitottság
 • tolerancia
 • önállóság
 • figyelemmegosztás
 • koncentráció
 • kitartás
 • felelősségtudat
 • kifejezőkészség
 • érzelmi stabilitás
 • helyzetfelismerés
 • hitelesség
 • önfejlesztés igénye
 • nyitottság
 • precizitás
 • elkötelezettség

Soft skillek:
 • gyakorlatias feladatértelmezés
 • kommunikáció
 • konfliktuskezelés
 • problémamegoldás
 • empátia
 • segítőkészség

Szakmai előny:
 • anatómiai
 • fejlődéstani alapismeretek
 • pszichológiai alapismeretek
 • pedagógiai
 • nevelési alapismeretek

ismeretlen forrás

Legközelebbi esemény

Szakmai fórum a 2013. szeptemberében indult és azóta is havi gyakorisággal jelentkező Bárczi - Gyógytea rendezvénysorozat, ahol aktuális szakmai, szakmapolitikai témákat járnak körül a jelenlévők egy tanéven keresztül. A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon minden év decemberébe a Fogyatékos Emberek Nemzetközi Napjához kötődően megszervezi a Kitárt Ajtók Ünnepét. Az eseményen kerekasztal beszélgetések meghívott vendégekkel, interaktív workshopok, előadások adnak lehetőséget az "ajtónyitásra".

ismeretlen forrás

Ehhez még nem szólt hozzá senki. Légy te az első!