Környezetmérnök

Környezetmérnök

Hivatások Környezetmérnök
Angol elnevezés: Environmental engineer
Értéke:
Kezeli: Szatmári Sándor | Szerkeszti: Marozsán Dávid, Chmelar Fanni

Számokkal a természetért!

A környezetvédelmi mérnök munkájának célja a környezetre ártalmas események megelőzése, felismerése és elhárítása. Szakterületétől függően műszaki, gazdasági, természettudományos és vezetői ismereteit felhasználhatja környezetkímélő gépek, technológiák tervezésében, kiválasztásában, környezetszennyezést megelőző tevékenység végzésében, környezeti károk megszüntetésében vagy akár tudományos, oktatási területen is. Munkája során olyan műszaki megoldásokat keres és alkalmaz, mely mindig figyelembe veszi a környezetvédelmi szempontokat. A környezetvédelmi mérnök, alkalmazásban állhat ipari, mezőgazdasági tevékenységet végző vállaltnál, vagy közigazgatásban felügyeleti hivataloknál, települési önkormányzatoknál. Munkája során rendszeres kapcsolatban áll a környezetvédelmi hatóságokkal, figyelemmel kíséri és alkalmazza az új jogszabályokat.

A hivatás főbb tevékenységei:

 • környezeti veszélyek beazonosítása
 • kárelhárítási tevékenység gazdaságos, hatékony vezetése
 • természeti erőforrások ésszerű felhasználása
 • hulladékszegély, energiatakarékos technológiák tervezése, működtetése
 • mérési tervezés, elemzés, megvalósítás
 • pályázatok, projektek megvalósítása, ellenőrzése, vezetése
 • környezetvédői tanácsadás, szakértői véleményezés
 • tudományos beszámolók, kutatások publikálása
 • környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályi, technikai, technológiai változások figyelemmel kísérése

Elvárt végzettség:

Felsőfokú

Munkaidő

8 órás

Éves munka

Munkakörnyezet

Beltéri

Kültéri

Home Office

Diákmunka

Munka jellege:
Fizikai:

3/5

Szellemi:

5/5

Kreatív:

5/5

Veszélyes:

3/5


Átlagjövedelem:

7 884 EFt

Bővebben ...

Mennyien űzik?

0

Bővebben ...

Hol képzik?

...

Bővebben ...

Ikonikus arcképek:

Bővebben ...

A hivatás története

A modern környezetvédelmi mozgalom kialakulása elválaszthatatlan az ipari forradalom által jelzett változásoktól. A nagy gyárak és a szénhasználat emelkedése óhatatlanul magával hozta az emelkedő levegőszennyezést, emellett az ipar által használt vegyi anyagokból származó szemét mennyisége is növekedésnek indult. Környezetvédelmi tevékenységek kutatások sora vezette a szakembereket a felismeréshez, miszerint nem elég a káros anyagkibocsátásra fordítani a  figyelmet, ezenfelül sokkal fontosabb feladat, hogy racionálisan kellene gazdálkodni a bioszféra erőforrásaival és egész környezetünkkel. A 21. században már általánosan az országok, államok szintjén elismert törekvés a környezetvédelem

Hazánk egyik legsúlyosabb környezeti katasztrófája történt 2000 januárjában, amikor a Tiszába került cián-, majd nehézfém szennyezés a folyó és környéke ökológiai katasztrófáját okozta. A technika rohamos ütemű fejlődése, és az emberi hozzá nem értésből, felkészületlenségből adódik logikusan, hogy szükséges a szakember képzés, fejlesztés, tudományos szintű megközelítés. Erre azért van szükség, hogy a munkavégzésben, a mindennapok során az emberi tevékenység, a beavatkozás ne álljon ellentétben a természeti erőkkel, az egészséges környezettel. Környezetmérnök képzés Magyarországon 1992-ben indult először a Veszprémi Egyetemen.

ismeretlen forrás

Amit még tudni lehet a hivatásról

Ez igen változó lehet, tekintve, hogy a környezetvédelemnek több szegmense is létezhet.
El lehet képzelni egy klasszikus irodai munkát, akkor, ha inkább a tervezői, elemzői munka folyik. Itt amivel főleg találkozhatunk, azok a jogszabályok, statisztikai adatsorok, tanulmányok, bonyolult egyenletek.
Viszont elképzelhető ennek az ellentéte is: természet közeli munkavégzés pl. mintavételezés, környezettanulmányozás során. Itt nincs védve a munkavállaló a hőtől, a fagytól, sártól, esőtől, hótól, állatoktól, domborzati különbségektől. Persze csodálni is tudja a természetet, ha optimálisak a körülmények.
Harmadízben egy labor is lehet az „irodája” egy környezetmérnöknek, vegyszerekkel, kémiai anyagokkal, kémcsövekkel, képletekkel.

ismeretlen forrás

Előnyök

Az a tudat, hogy valami hasznosat teremt az ember, aminek következtében egy élhetőbb, egészségesebb lakóhely marad meg az utókornak. Ha valaki komolyan természetbarát, egy ilyesfajta munka nem is munka, hanem szabadidő töltés számára. Komoly elhivatottsággal könnyen önmegvalósítással lehet dolgozni a pályán. Hasonló beállítottságú emberekkel történik a munkavégzés, akik hasonlóan szeretik a természetet.

ismeretlen forrás

Hátrányok

Egy szakembernek nehéz akaratait érvényre juttatni, mert a környezetvédelem kérdését még ma is befolyásolja a politikai érdek. Nem mindig arra jut pénz, amire egy környezetvédelmi mérnök szeretné, hogy jusson. Társadalmi szinten még most sem ez az elsődleges szempont. Sokak azt gondolhatják, hogy csak egy buzgó aktivistáról van szó, akinek a munkája csak felesleges pénzszórás.
 

ismeretlen forrás

A szakma nagy arcai

 • Dr. Domokos Endre
 • Dr. Kerényi Attila
 • Prof. Dr. Rakonczai János
 • Dr. Heltai György

ismeretlen forrás

 • Göczey András és Ungár Soma: „egykerekű bringa”
 • Györgyi Viktor: szélerőmű
 • Kardos Péter: kavitációs kazán
 • Tóth Miklós: napelemes tetőcserép
 • Thész János, Boros Béla és Király Zoltán: TBK-biodízel
 • Kiss Péter: házi biogáz reaktor

ismeretlen forrás

GYIK

Hol helyezkedhetek el, mint környezetmérnök?
Többnyire vezetői pozíciót töltenek be az ipari, kereskedelemi, forgalmazási területen (pl autógyár környezetvédelmi részlegén), vagy az államigazgatásban pl. felügyeleti hatóságnál. Emellett kutatói, oktatói tevékenység is végezhető.

Milyen beállítottságú emberhez illik?
Aki tenni szeretne az egészségesebb környezet kialakításában; aki a természeti értékek megóvását tartja szem előtt; aki inkább reál és nem humán beállítottságú, természettudományos tárgyak állnak közel hozzá

Milyen szaktárgyakat kell várhatóan tanulni?

 • talaj, víz, levegő, élővilág védelmével kapcsolatos ismeretek
 • hulladék kezelésével, csökkentésével, elhelyezésével kapcsolatos ismeretek
 • zajok, rezgések, sugárzások elleni védelem
 • környezetgazdaságtan
 • természeti erőforrás-gazdálkodással kapcsolatos társadalmi hatások
 • speciális vállalkozói ismeretek
 • környezeti menedzsment, hatásvizsgálatok, környezeti auditálás

Mennyi ideig kell tanulnom?
Az alapképzés 7 féléves, a mesterszak plusz 4 félév. Még alapképzésen léteznek szakirányok, specializációk. Ezek képzési helyenként eltérőek, pl. Miskolci Egyetem: geokörnyezetmérnöki specializáció, vagy környezettechnikai specializáció.
Egyetem választásánál érdemes lehet ezeket a szakirányokat ellenőrizni, mely kelti fel leginkább a jelentkező érdeklődését.
 

ismeretlen forrás

Miket csináltak már ezen hivatás művelői?

Italos Karton Környezetvédelmi Szolgáltató Egyesülés: „Megújult lendülettel szelektálja a lakosság az italos kartondobozokat. Az értékes újrapapír alapanyagnak számító tejes- és gyümölcsleves kartondobozok visszagyűjtése, az elmúlt évek stagnáló eredményeit követően az idén várhatóan eléri majd a 23%-ot. A rekord eredmény ellenére Magyarországon továbbra is gyermekcipőben jár e hulladéktípus gyűjtése és újrahasznosítása, hiszen az EU tagállamaiban ennek átlagos értéke már 48%. Az Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés célja ugyanakkor, hogy 2025-re 30%-ra növekedjen a lakosság által kedvelt, de szelektív gyűjtők helyett leginkább a kukákba dobott hulladékfajta visszagyűjtése.”

Forrás: http://italoskarton.hu/

Híres filmek

Nemzetközi kitekintés

Általánosságban véve egy kettős hatás érvényesül ezen a téren. Egyre több helyen látják be, hogy fontos a természet megóvása. Egyre több szervezet alakul, mozgalom bontakozik ki, ami a környezetvédelmi törekvéseit hangsúlyozza. Ezeknek gyakorlati következményei, hogy a munkavégzés során olyan anyagokat, eszközöket, eljárásmódokat, megoldásokat használnak, melyeknek nincs, vagy lényegesen kevesebb a környezetromboló hatása. Pontosan emiatt, ezek bevezetésére, kialakítására, fejlesztésére van szükség környezetvédelmi szakemberre.
Ezzel szemben viszont a magasabb költségekkel is számolni kell. Ha már mérséklődtek is az árak, még mindig drágábbak ezek a korszerűbb technológiák, gépek, felszerelések. Elképzelhető, hogy egyes vállalatok, cégek anyagi szempontokat figyelembe véve nem tudnak átállni.

ismeretlen forrás

Hazai viszonyok

Az éghajlatváltozás miatt felértékelődik, többek között, a környezetmérnökök szerepe. Ez a sajnálatos helyzet kedvez ezen hivatás egyre szélesebb körben való terjedése. Az állást kereső-, kínáló portálokon is egyre több környezetmérnököt kereső hirdetés jelenik meg.

ismeretlen forrás

Rokonszakmák

 • jogi szakokleveles környezetvédelmi szakember
 • környezetvédelmi szakjogász
 • közgazdász regionális és környezeti gazdaságtan szakon
 • környezettervező szakember
 • alkalmazott környezetkutató
 • környezetgazdálkodási agrármérnök
 • környezetpolitika és menedzsment szakember

ismeretlen forrás

Piaci helyzet

Mekkora a piac: A műszaki területen belül a környezetmérnökök viszonylag hosszabb idő alatt találnak állást, a pályakövetéses vizsgálatok szerint ez 4–6 hónap is lehet. Hallgatói felmérések ugyanakkor azt mutatják, hogy a diploma munkaerő-piaci megítélése jónak mondható, akárcsak a külföldi munkavállalási esélyek. Ez utóbbihoz természetesen szükségesek a személyes képzettségek, az idegennyelv-tudás és a képző intézmény nemzetközi kapcsolatai.

A hivatás jövőképe: Mivel az Európai Uniós és a hazai szabályozások egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a környezetvédelemre, a környezetvédelmi mérnök szakma iránti kereslet várhatóan a jövőben is folyamatos lesz. A szakmában azok a szakemberek tudnak könnyen elhelyezkedni, akik behatóan ismerik a legújabb környezetvédelmi szabályokat, technológiákat, módszereket, berendezéseket. Emellett az elhelyezkedést segíti az idegen nyelv(ek) ismerete, vagy a környezetvédelem egy-egy speciális területén szerzett koncentrált tudás, tapasztalat.

Milyen elágazási, leágazási lehetőségek vannak szakirányok, specializációk:

 • BME: környezetmenedzsment specializáció; környezettechnológia specializáció
 • DE: környezettechnológia, környezetmenedszment
 • ME: geokörnyezetmérnöki specializáció, környezettechnikai specializáció
 • NKE: vízgazdálkodási-, Víztisztítás-szennyvíztisztítás specializáció
 • PE: környezettechnológia-, környezetállapot-értékelés, térinformatika-, radioökológia szakirány
 • PTE: intelligens környezettechnológiák-, nukleáris környezetvédelmi-, megújuló energiák specializáció
 • SZTE: élelmiszeripari környezetmérnök-, környezetállapot értékelő mérnök-, környezeti biotechnológus mérnök-, környezettechnológus mérnök-, levegőtisztaság védelmi mérnök szakirány
 • SZE: környezetelemzés-, környezettechnika-, akadémiai szakirány
 • OE: könnyűipari-, zöldenergia-, környezetvédelem a közigazgatásban specializáció

ismeretlen forrás

Várható jövedelem

HU
7 884 EFt - 7 884 EFt

EU
€64,751.00 - €64,751.00

USA
$88,800.00 - $88,800.00

ÁZSIA
¥233,157.00 - ¥233,157.00

Éves bruttó kereset, kb 5 év szakmai tapasztalattal.
Forrás: salaryexpert.com

Hol képzik?

Alapképzések:

 • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
 • Debreceni Egyetem Műszaki Kar
 • Kaposvári Egyetem Agrár- és Környezettudományi Kar
 • Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar 
 • Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar
 • Pannon Egyetem Mérnöki Kar
 • Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar
 • Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar
 • Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar
 • Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar
 • Széchenyi István Egyetem AUDI Hungaria Járműmérnöki Kar
 • ​​​Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar

Mesterképzések:
 • ​​​Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
 • ​​​​​​Pannon Egyetem Mérnöki Kar
 • ​​​​​Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar
 • ​Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar

ismeretlen forrás

Belépő ismeretek

 • ​​​​Nyelvismeret: legalább egy idegen nyelv használata az esetleges külföldi szereplőkkel való kapcsolattartás céljából. A szaktudás bővítése miatt is fontos külföldi publikációkat tanulmányozni, külföldi gyakorlatokat átültetni itthon.
 • ​​​​​​Gyakorlat és rutin: szakmai gyakorlat letöltése környezetvédelemmel foglalkozó szervnél
 • Tantárgyak: biológia, kémia, fizika, matematika
 • ​​​​​Képességek: kreativitás, természettudományi jártasság, nyitottság
 • Fizikai adottságok: az átlagnál kicsivel erősebb fizikum, jó látás, hallás szükséges, kifogástalan mozgásképesség
 • ​​​​​​Soft skillek: problémamegoldás, rendszerszemlélet, felelősségtudat
 • ​​​​​​​emelt szintű érettségi: matematika, vagy biológia, vagy informatika, vagy kémia, vagy fizika, vagy ágazati szakmai tárgyból
 • ​​​​​​alapképzés elvégzése, majd szakosodás: fontos megjegyezni, hogy a környezetmérnökség egy tág témakör. Azon belül nagyon sok mindennel lehet foglalkozni (pl. víz, erdő, talaj, levegő). Az adott cég profiljából adódóan tovább-, átképzések szükségesek lehetnek. Ezért fontos lehet a specializálódás, az adott témakörben az elmélyített tudás megszerzése.

ismeretlen forrás

Ehhez még nem szólt hozzá senki. Légy te az első!