Minőségbiztosítási szakmérnök

Minőségbiztosítási szakmérnök

Hivatások Minőségbiztosítási szakmérnök
Angol elnevezés: Quality engineer
Értéke:
Kezeli: Szatmári Sándor | Szerkeszti: Marozsán Dávid, Chmelar Fanni

a minőség nem pótolható a mennyiséggel

A mindennapi életben gyakran használjuk a minőség kifejezést, megfogalmazása azonban mégsem olyan egyszerű. A szakemberek is többféleképpen értelmezik, definiálják, attól függően, hogy mire helyezik a hangsúlyt. Az árutermelés kialakulása óta nehézség az emberiség számára a termékek és szolgáltatások mennyiségi és minőségi kérdéseinek egymáshoz való viszonya. A minőség az ipari forradalom óta döntő tényezővé vált, mert a termelés megsokszorozódott, ezért szükségszerűvé vált minőség szempontjából figyelembevétele. A mai minőségellenőr kialakulásának gyökerei egészen a múlt századig vezethetők vissza, amikor a tudományos munkaszervezési törekvések megjelentek. Korábban minden mesterember maga határozta meg  a saját termékeire vonatkozó minőségi követelményeket, saját szabványokat alkalmazott, maga tervezte és készítette termékét. A tömeggyártás elterjedésével a minőségellenőrzés komoly  feladatokkal találta szembe magát. Nem lehetett már minden egyes termék összes jellemzőjét ellenőrizni, így került előtérbe a minőségirányítás. illetve a minőségügyi rendszerek, szabványok. Napjainkban vezetik be hazánkban az ISO (egyenlő) szabványt, amelyet a világ legnagyobb szabványügyi szervezete dolgozott ki. Feladata olyan műszaki szabványok kidolgozása, amelyeknek jelentős gazdasági és társadalmi hatása is van. Ezek a szabványok hozzájárulnak a termelés, a szolgáltatások hatékonyabbá tételéhez, valamint megkönnyítik az országok között a technológia átadást, és fogyasztóvédelmi feladatot is ellátnak. a megfelelő minőségű termékek gyártása és a minőségellenőrzés szerepe a szabványok megjelenésével felerősödött. A szabványok bevezetésével kialakult egy új feladatkör, a minőségellenőré.

Elvárt végzettség:

Felsőfokú

Munkaidő

8 órás

Munkakörnyezet

Beltéri

Kültéri

Munka jellege:
Fizikai:

3/5

Szellemi:

5/5

Kreatív:

5/5

Veszélyes:

3/5


Átlagjövedelem:

5 652 EFt

Bővebben ...

Mennyien űzik?

0

Bővebben ...

Hol képzik?

...

Bővebben ...

Ikonikus arcképek:

Bővebben ...

A hivatás története

A minőségbiztosítási mérnök egy termelő és/vagy szolgáltató vállalat minőségbiztosítási rendszeréért felelős. Munkája jelentheti annak kialakítását, a már meglévő rendszer szakszerű működtetését, ellenőrzését, felügyeletét. A minőségbiztosítási mérnök által felügyelt rendszer vagy folyamat vonatkozhat a gyártási vagy szolgáltatási folyamatra, az ügyfelekkel való kapcsolattartásra, de a belső - pénzügyi, személyügyi - működésre is. Munkájához tartozik a minőségbiztosítási rendszer folyamatos fejlesztése is, amelynek része a működés során történő elemzés és fejlesztési javaslatok, illetve megoldások kidolgozása, véghez vitele.

Ez egy viszonylag fiatal szakma, jelenleg is fejlődő fázisban van, kialakulása még nem túl nagy múltra tekinthet vissza, a fejlődése jelenleg is tart. Egyre nagyobb területen veszik igénybe (termelés, hatékonyság növelés).

ismeretlen forrás

Amit még tudni lehet a hivatásról

Kialakítja egy termelő és/vagy szolgáltató vállalat minőségbiztosítási rendszerét, a rendszert szakszerűen működteti, ellenőrzi és felügyeli, részt vesz az elemzésben és a folyamatos fejlesztésben.

feladatai:

 • a vállalat által gyártott termékek minőségszintjének összegyűjtése;
 • minőségügyi célok meghatározása;
 • reklamációs információk begyűjtése és kezelése;a termék minőségével kapcsolatos belső és külső jelentések elkészítése;
 • folyamatauditok végrehajtása;
 • termékauditok irányítása;
 • beszállítói auditok végzése;
 • ​​​​​​minőségbiztosítási módszerek alkalmazása;
 • ​​​​​​minőségi problémák megoldása;
 • ​​​​​​a meglévő és az új termékek támogatása minőségügyi szempontból;
 • ​​​​​a vállalat minőségirányítási és minőségbiztosítási rendszerének felügyelete, működtetése, elemzése és folyamatos fejlesztése;
 • a gyártási minőség és a vevői elégedettség nyomon követése és fejlesztése;
 • hibaanalízissel kapcsolatos feladatok koordinálása.
A minőségbiztosítási mérnök egy termelő és/vagy szolgáltató vállalat minőségbiztosítási rendszeréért felelős. Munkája jelentheti annak kialakítását, a már meglévő rendszer szakszerű működtetését, ellenőrzését, felügyeletét. A minőségbiztosítási mérnök által felügyelt rendszer vagy folyamat vonatkozhat a gyártási vagy szolgáltatási folyamatra, az ügyfelekkel való kapcsolattartásra, de a belső - pénzügyi, személyügyi - működésre is. Munkájához tartozik a minőségbiztosítási rendszer folyamatos fejlesztése is, amelynek része a működés során történő elemzés és fejlesztési javaslatok, illetve megoldások kidolgozása, véghez vitele.

A minőségbiztosítási mérnök elsődleges munkahelye az iroda, ahol tervez, fejleszt, illetve dokumentál. Ahhoz, hogy munkájának ezt a részét el tudja végezni, elengedhetetlen azonban, hogy hozzájusson az aktuális információkhoz, így el kell jutnia a vállalat azon részeihez (termelő egység, ügyfélkapcsolati osztály, más részlegek) is, amelyeknek a minőségbiztosítását végzi. A minőségbiztosítási mérnök munkájának eszközei egyfelől a dokumentációhoz, másfelől a vállalat termelési, illetve szolgáltatási folyamataihoz kapcsolódnak:
 • számítógép minőségbiztosítási szoftverekkel, nyomtató;
 • telefon, mobiltelefon, fax;
 • íróeszközök, irodaszerek;
 • gépek, berendezések és eszközök, amelyek a vállalat profiljához pl. gyógyszeripari, elektronikai, bútoripar stb. illeszkednek;
 • anyagok, amelyek a vállalat profiljához kapcsolódnak pl. fa, műanyag, fém.

 

ismeretlen forrás

Előnyök

A minőségbiztosítási mérnök munkaidőbeosztása heti 40 óra, abban az esetben is, amikor a cég esetleg több műszakos vagy folyamatos munkarendben végzi a tevékenységét. Ez nagy könnyebbség a szakmában dolgozóknak, hiszen jobban tervezhető így a munkaidőbeosztás a több műszakoshoz és a folyamatos munkavégzéshez képest.
A minőségbiztosítási mérnök munkája során baleseti veszélyforrást jelenthetnek az alkalmazott berendezések, a felhasznált alapanyagok pl. gyúlékony anyagok;
a termelőüzemben nem ritka a zaj és a por nagy mennyisége sem.
A balesetvédelmi előírások betartásával természetesen ezek a veszélyforrások kiszűrhetőek, csökkenthetőek.
 

ismeretlen forrás

Hátrányok

Hátránynak számít, hogy a munkája során feltárt problémákat fel kell vetnie a minőségbiztosítási mérnöknek, ezek miatt pedig konfrontálódnia kell, ami egy jelentős stresszforrás. Az emberek a változást mindig ellenállással fogadják, így némi nehézséget okoz a változtatások bevezetése a működési folyamatokban. Ehhez kell a stressztűrés és a jó kommunikációs készség egyaránt.

ismeretlen forrás

A szakma nagy arcai

A teljesség igénye nélkül, mert sok iskola és irányzat van, így csak említésképpen:

 • Frederick Winslow Taylor A minőségügy első úttörőjének Frederick W. Taylor (1856–1915) amerikai mérnök tekinthető, aki munkásságával a minőségügy alapjait fektette le.
 • Taylor 1911-ben kiadott „A tudományos irányítás alapelvei” című könyvében leírt alapelvek később „taylorizmus” néven váltak ismertté.
 • Henry Ford (1863–1947) amerikai üzletember, a Ford Motor Company alapítója, az autóipar, a futószalagos gyártósor és a modern tömeggyártás egyik úttörője. A nevét viselő, gépkocsikat gyártó céget máig leszármazottai vezetik. Termékeny feltalálónak számított, nevéhez 161 amerikai szabadalom fűződött. A Ford Company tulajdonosaként a világ leggazdagabb és leghíresebb emberei között volt. A nevéhez fűződő fordizmus nemcsak az autógyártást, de az Egyesült Államok közlekedését és iparát is forradalmasította. Híres mondata: „Vevőink minden színigényét ki tudjuk elégíteni, ha fekete kocsit rendelnek.”
A minőségügyben ismertté vált kiválóságok első csoportjába tartoznak, az „amerikai iskola” képviselői: Walter A. Shewhart ,W. Edwards Deming, Joseph M. Juran, Armand V. Feigenbaum. A második csoportba tartoznak a „japán minőségiskola” képviselői, akik az amerikaiak által kidolgozott módszerek adaptálása és továbbfejlesztése révén alakították ki sajátos új koncepciójukat: Kaoru Ishikawa, Genichi Taguchi, Shoji Shiba. A harmadik csoportot egyre inkább „új hullám” jelzővel illetik. Ide sorolható: Philip Crosby, Tom Peters és az angol John Oakland.

ismeretlen forrás

GYIK

Kérdés: Milyen elhelyezkedési lehetőségek vannak a végzettség megszerzését követően?
Válasz: Nagy a kereslet a minőségbiztosítási szakmérnökök iránt, mely csak egyre nő a jövőbeli vállalatfejlesztésekkel egyidőben.

Kérdés: versenyképes jövedelemmel kecsegtet-e a pálya?
Válasz: Igen, teljes mértékben.

Kérdés: Hosszú távon alkalmazzák-e a minőségbiztosítási szakembert a versenyszférában és azon kívül is?
Válasz: Igen, sokrétű az elhelyezkedési lehetőség ezzel a végzettséggel, mely biztosíték arra, hogy számos területen van szükség erre a szaktudásra. Mivel fejlődő területről van szó, hosszú távú karrierlehetőséget biztosít, nem csupán „divatszakma”.
 

ismeretlen forrás

Városi, legendák, előítéletek, sztereotípiák

A minőségbiztosítási szakmérnök nem belső ellenőr, aki a hibák feltárását tűzi ki célul. A konfliktusok nem öncélúak, amelyek amiatt adódhatnak, hogy felveti a javító javaslatait. Sőt, inkább sikerélményt okozhat a munkájával, amikor javíthatják a már meglévő jó eredményeket, termelési mutatókat, költségcsökkentést.
 

ismeretlen forrás

Miket csináltak már ezen hivatás művelői?

https://www.researchgate.net/publication/313480299_A_minosegiranyitas_fejlodese_es_jovobeli_lehetosegei
A minőség fogalma is folyamatosan fejlődött, a kutatók különböző aspektusokból vizsgálva finomították  tartalmát.

ismeretlen forrás

Hol képzik?

Kizárólag felsőfokú végzettséggel betölthető munkaterület Szakképzettség: Minőségbiztosítási szakmérnök szakirányú továbbképzés

Felsőoktatási szak neve: Minőségbiztosítási szakmérnök, legalább egy alapképzésben szerzett oklevél a feltétele.

Főbb tantárgymodulok:
• matematikai statisztika;
• szabványosítás és jogi ismeretek;
• minőségszínvonal, megbízhatóság, költség-, életciklus-elemzés;
• folyamatjavítás és fejlesztés;
• minőségszabályozás, - menedzsment;
• meteorológia, mérési rendszerek.

A képzés célja - olyan felsőfokú végzettséggel már rendelkező - minőségbiztosítási szakmérnökök, ill. minőségbiztosítási szakemberek képzése, akik a posztgraduális képzés elméleti és gyakorlati anyagának elsajátításával tudásukat képesek a vállalati minőségügy minden területén használni, valamint a minőségügyi technikák és menedzsment módszerek ismeretében a vállalati minőségirányítási rendszert üzemeltetni és vezetni.

A képzés elvégzése után a minőségbiztosítási szakmérnökök és a minőségbiztosítási szakemberek alkalmassá válnak a mai korszerű követelményeknek megfelelő minőségirányítási rendszerek kiépítésére, működtetésére, irányítására és fejlesztésére.

Alapismeretek és szakmai törzsanyag: 50 kredit
matematikai statisztika, minőségügy fogalomrendszere, szabványosítás és jogi ismeretek, minőségszínvonal-elemzés, megbízhatóság, költség- és életciklus-elemzés, értékelemzés, kísérlettervezés, minőségirányítási és szabályozási szoftverek alkalmazása
 
Speciális szakmai ismeretek: 60 kredit
minőségmenedzsment, minőségszabályozás, folyamatjavítás, -fejlesztés, ellenőrzés-technika, mérés, beszállítás, átvételi ellenőrzés, minőségirányítás és -szabályozás számítógépes támogatással, tervezés és gyártásirányítás, szakmaspecifikus ismeretek (gépipar, autóipar, hadiipar, élelmiszeripar, gyógyszeripar, különféle szolgáltatások: oktatás, közigazgatás, egészségügy, kereskedelem stb.)
 

ismeretlen forrás

Belépő ismeretek

A minőségbiztosítási mérnök munkahelyétől függően az adott cég profiljának megfelelő területen kell otthonosan mozognia, illetve az elemzésekhez a matematika egyes területein:

 • matematika;
 • informatika;
 • technika, életvitel és gyakorlat

A minőségbiztosítási mérnök akkor élvezi igazán a munkáját, ha érdeklődése egyfelől adott problémák, tevékenységek megértésére és megoldására, másfelől adott szabályok megalkotására, és betartatására irányul.
 • Elemző 
 • Tárgyias 

Az elemzések és a minőségi folyamatok megtervezése és véghez vitele során elengedhetetlen a helyzetváltoztatás, és a pontos tervezés. A munka jellegéből fakadóan tehát fontos:
 • ép végtagok - főleg kar és ujjak;
 • ép látás és hallás - tervezés során;
 • jó mozgás – a gyártás során az eszközök, berendezések mentén;
 • egészséges szív- és keringési rendszer - a munka okozta fokozott figyelem, stressz miatt.
Hasznos készségek
 • Nyelvismeret;
 • Egészségügyi alkalmasság;
 • Gyakorlat és rutin;
 • Tantárgyak;
 • Képességek (pl. kézügyesség, kreativitás, gyorsaság, stb.)
 • Fizikai adottságok (magasság, testsúly, fizikum)
 • Soft skillek (kommunikáció, konfliktuskezelés, problémamegoldás, empátia)

ismeretlen forrás

Piaci helyzet

Mivel ez egy viszonylagosan új foglalkozás, és igény van még további minőségbiztosítási mérnökökre, úgy ez a kereset növekedhet az elkövetkezendő években.

ismeretlen forrás

A vállalatok piaci helyzete nagyon különböző. A minőségbiztosítás bevezetésére vonatkozó kényszereket és ösztönzőket ez a piaci helyzet határozza meg. Azokon a piacokon, ahol a vállalatok általában még nem rendelkeznek minőségbiztosítással, a rendszer kiépítésével, versenyelőnyre lehet szert tenni. A minőségi jelzések termékeink megkülönböztetésére is alkalmasak. Ellenkező esetben – olyan üzleti területeken, ahol a minőségbiztosítás már általánosan elterjedt – a minőségi intézkedések a versenyhátrány csökkentésére lehetnek alkalmasak. A megfelelő minőség elérése nélkül egyes piacokon reménytelen eladni. Különösen olyan piacokon igaz ez, ahol a széles körben, esetleg világszerte ismert márkákkal és védjegyekkel megkülönböztetett termékek vannak túlsúlyban, ezek mögött ugyanis mindig nagyon komoly és hatékony minőségi rendszerek működnek. Mint látni fogjuk, a minőségbiztosítás egyik hangsúlyos eleme a szállítók minősítése, a beszállított anyagok, alkatrészek ellenőrzése. A követelmények teljesítése annál egyszerűbb, minél fejlettebb a szállító minőségi tevékenysége.

Ha a vevő pozíciója megengedi, akkor emiatt nyomást gyakorolhat szállítójára, és ez a termelési láncon továbbterjedhet. Tömegcikkek, sok helyen felhasználható alapanyagok, alkatrészek gyártói magas piaci részesedést érhetnek el a megfelelő minőséget bizonyító jelzésekkel, mert ezek a cikkek több kereskedelmi fázison keresztül jutnak el a feldolgozóhoz, a kereskedelem pedig előnyben részesíti azokat a termékeket, amelyeknek bizonyítottan megfelelő a minősége. Főként olyan termékeknél igaz ez, amelyek a feldolgozó által készített végtermék költségének igen kis hányadát jelentik. Speciális ügyletek a közszállítások. Az állam úgy is igyekszik minőségi elkötelezettségét bizonyítani, hogy a közbeszerzéseknél előnyben részesíti a megfelelő minőséget bizonyító szállítókat. A magyar közbeszerzési törvény is előírja, hogy a megfelelő minőségi tanúsítvánnyal rendelkező ajánlattevőket az elbírálásban előnyben kell részesíteni.

Az auditor vállalkozások fő profilja a minőségügyi rendszer felülvizsgálata, emellett részt vesznek a minőségügyi képzésben is. Az auditorok tevékenységének színvonalát regisztráló szervezetek bizonyítják. A regisztrációrendszere nem egységes, több párhuzamos intézmény-rendszer működik. A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) nem végez auditálást, de nyilvántartja az auditor szervezeteket (Directory of Quality System Registration Bodies).
A magyar tanúsító cégek – a tanácsadókhoz hasonlóan külföldi vállalkozásokhoz kötődnek.
Néhány magyar auditor cég már környezeti irányítási rendszer felülvizsgálatát is ellátja. Általánosan jellemző, hogy a cégek intenzíven készülnek erre az új feladatra.

Érdemes kitérni arra: 

 • mekkora a piac
 • a hivatás jövőképe
 • milyen elágazási, leágazási lehetőségek vannak
 • mekkora a szakma megbecsültsége laikusok és szakmabeliek között

 

ismeretlen forrás

Hazai viszonyok

A minőség fogalma és szerepe a vállalatirányításban folyamatosan fejlődik. A tanulmány áttekinti, hogy a termék- és folyamat megfelelőségének megközelítésétől több évtizedes fejlődéssel hogyan jutottunk el a minőség mai, integráló jelentéséig. Napjainkra a minőségügy gyakorlati alkalmazásai fokozatosan fonódtak össze a környezetvédelemmel, szociális felelősségvállalással, a munkavédelemmel és más területekkel. A fogyasztói társadalom sajátosságainak a minőségügy és a minőségszemlélet fejlődésére gyakorolt hatása mellett a szerző vizsgálata kitér a minőségirányítási rendszerek evolúciójára. Az ISO 9001 szabvány 2015-ös kiadásának struktúrája és követelményei újszerű keretet teremtenek a szervezetek számára a minőségszemlélet kiterjesztéséhez és az integrált irányítási rendszerek bevezetéséhez is.
 

ismeretlen forrás

Rokonszakmák

 • Gépipar
 • autóipar
 • hadiipar
 • élelmiszeripar
 • gyógyszeripar
 • különféle szolgáltatások:
  • oktatás
  • közigazgatás
  • egészségügy
  • kereskedelem

ismeretlen forrás

Várható jövedelem

HU
5 652 EFt - 5 652 EFt

EU
€37,657.00 - €37,657.00

USA
$68,208.00 - $68,208.00

ÁZSIA
¥127,656.00 - ¥127,656.00

Éves bruttó kereset, kb 5 év szakmai tapasztalattal.
Forrás: salaryexpert.com

Ehhez még nem szólt hozzá senki. Légy te az első!