Óvodapedagógus

Óvodapedagógus

Hivatások Óvodapedagógus
Angol elnevezés: Kindergarten teacher
Értéke:
Kezeli: Szatmári Sándor | Szerkeszti: Marozsán Dávid

A jövő nemzedékének nevelése a mi kezünkben van

Az óvodapedagógus elsődleges tevékenysége a 3-7 éves gyermekek nevelése, testi- lelki fejlődésük biztosítása. Az óvodai mindennapok során különböző műveltségterületeken belül tervezi az életet: mozgás, mese, vers, külső világ tevékeny megismerése környezeti és matematikai tartalommal, ének, zene, énekes játék, gyermektánc, rajz, festés, mintázás, kézimunka, játék és munka jellegű tevékenységek. Első lépés a tervezés: minden napot tudatosan megtervez, felépít, majd az adott napon a gyermekek igényeihez igazodva valósítja meg azt. Másik fontos tevékenység a mulasztási napló kitöltése, ami gyakorlatilag a napi névsor, létszám összesítése. A pedagógiai naplót heti szinten vezeti, ebben kerülnek leírásra a tervek, a gyermekek fejlettségi szintjének dokumentálása, programok tervei. Évi kétszer a gyermekek egyéni fejlettségét megfigyeli, dokumentálja, a szülőkkel konzultál. Ezek alapján készít a pedagógus évi kétszer egyéni fejlesztési tervet minden gyermeknek személyre szabottan, s ezt figyelembe véve tervezi a csoport éves tevékenységét. Továbbképzéseken vesz részt, munkaközösségek foglalkozásain jelenik meg. A szülőkkel való kommunikáció, kooperáció is fontos részét képezi a tevékenységeknek

Óvodapedagógusként nagyon változatos munkakörnyezet a jellemző. Településenként, óvodánként változik az épület nagysága, a csoportszobák területe, felszereltsége. A gyermekek méretéhez illeszkedő berendezés mindenhol mérvadó, ennek következtében ezek a bútorok egy felnőtt számára elsőre kényelmetlennek tűnhetnek. Az adott csoportszobát azonban a két pedagógus rendezheti be az adott bútorokkal, így teljesen személyre szabható munkakörnyezetben dolgoznak, a legtöbb helyen még a falakat is át lehet festeni, illetve festeni rá valamilyen képet. A szobán kívül az udvar is minden óvodában más, vannak teljesen felújított, modern játékokkal rendelkező óvodaudvarok, azonban vannak régi, nem a legjobb játékokkal felszerelt udvarok is. Fontos a tornaterem megléte, nagysága, mivel ez sem minden óvodában áll a gyermekek és a pedagógusok rendelkezésére. Sok mozgásos fejlesztő játék, logikai játék, könyv, hangszer, kézműves eszközök állnak a legtöbb intézményben a pedagógusok rendelkezésére. Nyomtató, laminálógép, laptop, esetleg okostábla is sok óvodában megtalálható, ami nagyban megkönnyíti a mindennapos felkészülést és munkavégzést.
Veszélyforrások: fertőzésveszély, pszichés megterhelés.

Elvárt végzettség:

Felsőfokú

Munkaidő

Éves munka

Munkakörnyezet

Beltéri

Kültéri

Munka jellege:
Fizikai:

2/5

Szellemi:

2/5

Kreatív:

3/5

Veszélyes:

1/5


Átlagjövedelem:

5 380 EFt

Bővebben ...

Mennyien űzik?

0

Bővebben ...

Hol képzik?

...

Bővebben ...

Ikonikus arcképek:

Bővebben ...

A hivatás története

Angliában a 17. századtól kezdve „dame school” néven sorra jöttek létre azok a magánvállalkozások, amelyekben egy idősebb nő – általában saját lakásában – tíz, húsz, esetleg harminc gyermeknek kezdte el az alapkészségek: az olvasás, írás és számolás tanítását.

Az intézménnyé szerveződés magasabb szintjeként jelent meg Nagy-Britanniában a 19. század elején az úgynevezett „infant school” intézménye. Ezeknek a kisgyermekiskoláknak az archetípusát Robert Owen (1771–1858) hozta létre a New Lanark-i textilgyárban dolgozó munkásgyerekek számára. A gyárigazgató a 2–6 éves korú gyerekek számára létesített iskoláiban új nevelési módszereket alkalmazott. Wilderspin pedagógiájának középpontjában a gyermekek foglalkoztatása állott.

Személyes tapasztalatai vezették arra a felismerésre, hogy nagyobb létszámú gyermekcsoportok esetén a tanítónak folyamatosan le kell kötnie a tanítványai figyelmét valamilyen jó szervezett tevékenységgel. „A képzés nagy titka leszállni színvonalukra, és gyermekké válni.” Mindeközben meg kell „akadályozni a tétlenséget, amelynek rendetlenség az eredménye, és gondoskodni az állandó elfoglaltságról” (Vág 1969:174.).

Első óvodáink pedagógiai arculatának kialakulását jelentős mértékben befolyásolta az angol minta. BrunszvikTeréz grófnő (1775–1861), a magyar óvodaügy kezdeteinek meghatározó személyisége ismerte Wilderspin Infant Education című, 1825-ben megjelent fő művét, pontosabban annak németre fordított, átdolgozott változatát, amely 1826-ban jelent meg Bécsben. Közép-Európa első kisdedóvó intézetét Brunszvik Teréz Budán, a krisztinavárosi Mikó utcában 1828. május 27-én nyitotta meg csendben, minden különösebb feltűnés nélkül. Az alapító karizmatikus egyéniségének és fáradhatatlan szervezőmunkájának köszönhetően hamarosan újabb óvodák alapítása következett Budán, Pesten, Besztercebányán, Pozsonyban, Kolozsvárott, Sopronban, Szabadkán, Kassán, Gyomán és Szombathelyen.
 

Forrás: pukanszky.hu

Amit még tudni lehet a hivatásról

Az óvodapedagógus elsődleges tevékenysége a 3-7 éves gyermekek nevelése, testi- lelki fejlődésük biztosítása. Az óvodai mindennapok során különböző műveltségterületeken belül tervezi az életet: mozgás, mese, vers, külső világ tevékeny megismerése környezeti és matematikai tartalommal, ének, zene, énekes játék, gyermektánc, rajz, festés, mintázás, kézimunka, játék és munka jellegű tevékenységek. Első lépés a tervezés: minden napot tudatosan megtervez, felépít, majd az adott napon a gyermekek igényeihez igazodva valósítja meg azt. Másik fontos tevékenység a mulasztási napló kitöltése, ami gyakorlatilag a napi névsor, létszám összesítése. A pedagógiai naplót heti szinten vezeti, ebben kerülnek leírásra a tervek, a gyermekek fejlettségi szintjének dokumentálása, programok tervei. Évi kétszer a gyermekek egyéni fejlettségét megfigyeli, dokumentálja, a szülőkkel konzultál. Ezek alapján készít a pedagógus évi kétszer egyéni fejlesztési tervet minden gyermeknek személyre szabottan, s ezt figyelembe véve tervezi a csoport éves tevékenységét. Továbbképzéseken vesz részt, munkaközösségek foglalkozásain jelenik meg. A szülőkkel való kommunikáció, kooperáció is fontos részét képezi a tevékenységeknek.
 

ismeretlen forrás

Előnyök

 • Változatos munkavégzés: egyik nap sem ugyanolyan, hiába a napirend határozza meg a gyermekcsoport életét- a pedagógus minden nap mással kötheti le a gyermeke figyelmét.
 • Kreativitás fejlődése: egyre több és jobb ötlet alakul ki a fejünkben, ahogy óvodapedagógusként telik az időnk.
 • Konfliktuskezelés: a gyermekek és a felnőttek közötti konfliktusok jobb átlátása, megoldása.
 • Szülők általi megbecsülés: jó esetben a csoportba járó gyermekek szülei megbecsülik, tisztelik, és szeretik a pedagógust.
 • Gyermekektől kapott szeretet: felbecsülhetetlen. A legerősebb motiváció.
 • Együttműködési készség fejlődése: sok kollégával kell szorosan együttműködni nap mint nap, ez erősíti a kooperációt.

ismeretlen forrás

Hátrányok

 • Türelem: a rossz napokon is rengeteg türelemmel kell a gyermekekhez fordulni, ami rettentő nehéz.
 • Társsal való közös munka, ha nem egyeznek az elveitek: a mindennapjaidat nehezíti meg. Természetesen van rá megoldás vagy megegyezés, vagy külön csoportokban való munka.
 • Szülőkkel való megfelelő kommunikáció: Idővel sokat fejlődik, eleinte azonban nehéz ráérezni a megfelelő kifejezésekre, illetve információmennyiségre, amit a szülőknek továbbítani lehet a vezetőség felől.
 • Koncentráció, figyelem egész nap: Mivel az óvodapedagógus felelőssége, hogy mi történik a gyermekekkel minden nap, ezért egy percre sem lankadhat a figyelme. Ez a nap végére nagyon fárasztó lehet.

ismeretlen forrás

A szakma nagy arcai

 • Brunszvik Teréz: első óvoda létrehozója Európában; az ő tanácsai, tapasztalatai nyomán dolgozták ki pl. Németországban az óvodarendszert
 • Robert Owen: 19. századi Nagy- Britanniában megtiltotta a tíz év alatti gyerekek dolgoztatását a szövőgyárban
 • Friedrich Fröbel: jelentős szerepe van azóvodapedagógia kialakulásában. Ő dolgozta ki a 2-7 év közötti gyermekek (óvodáskorúak) nevelésének elméletét, s ehhez a tevékenységhez megfelelő intézményt is teremtett 1837-ben Blankenburg városában, Türingiában megalapítja a Kindergarten elnevezést viselő intézményt

ismeretlen forrás

GYIK


Nem idegesítenek fel sokszor a gyerekek?

Néha tényleg mérges vagyok egy- egy gyerekre, ha szánt szándékkal bánt másokat, zavarja meg a mesét, az éneket. Viszont mivel sokszor öntudatlanul kerülünk olyan helyzetbe- ahol „ideges lehetnék” egy gyermekre, akkor inkább megbeszéljük a problémát, és megpróbálunk közösen megnyugodni (hiszen ilyenkor ők is fokozott izgalmi állapotban vannak általában) és megoldást találni.

Hogy van türelmed ennyi gyerekhez egyszerre?

Nem tudom. Általánosságban nem vagyok türelmes ember, de a gyerekekkel inkább kitartó vagyok, és következetes, valószínű ez a türelem?

Hogyan tudsz ilyen sok felé figyelni mindig?

Már az egyetemen a gyakorlatok során fokozott figyelmet fordítottunk arra, hogy kialakuljon bennünk ez a képesség. Például mindig megpróbálok úgy helyezkedni, hogy lássam az ajtót. Fontos látni, hogy ki jön be, és pláne, hogy ki megy ki! Egy idő után minden ilyen automatikussá válik, és nem is kell rá külön koncentrálni.

Honnan van ennyi ötleted?

Sok pedagógusoknak készült könyv, újság van, amik tematikusan leírva adnak ötleteket, sőt konkrét terveket is lehet találni bizonyos kiadványokban. Mi óvónők, egymástól is sok mindent ellesünk, eltanulunk. Ezek mellett én leginkább az interneten szoktam böngészni, összegyűjteni, ami az adott témához tetszik, és korcsoportnak megfelel, majd kiválogatni, amit tényleg meg is fogunk csinálni az oviban.

ismeretlen forrás

Városi, legendák, előítéletek, sztereotípiák

Az óvónénik végtelenül türelmesek. – Inkább kitartók, és következetesek. Néha nálunk is elszakad a cérna, ami nem azt jelenti, hogy kiabálunk a gyerekekkel, hanem hogy azután is higgadtan viszonyulunk a konfliktushoz.

Nem vették fel máshova, hát elment óvónőnek. – Biztosan van ilyenre is példa, de azért nem ez az általános. Sokan tényleg „csak” egy diplomát akarnak, és elvégzik az óvodapedagógus szakot, majd soha nem dolgoznak óvodában. Sok más szakkal is van ez így. Azonban, aki óvodában dolgozik minden nap, az elismerést és tiszteletet érdemel, mert nem mindenki tudja ezt csinálni. Ha pedig valaki kételkedik ebben, próbálja ki- egyébként is munkaerőhiány van, szívesen látunk bárkit, aki megbirkózik a feladattal.
 

ismeretlen forrás

A csoport képének forrása: pixabay

Nemzetközi kitekintés

Világszinten azt látom, hogy bizonyos külföldi országokban – például Európán belül az északi területeken (Svédország, Németország, Hollandia) – sokkal könnyebb az oktatás helyzete, ezen belül az óvodapedagógusoké is. Munkájukat nagyobb erkölcsi, és anyagi megbecsülésben, támogatásban részesítik, míg Magyarországon ez a szakma alul van fizetve. Világszinten ártó jelenségek lehetnek a nagyon szabályozott országok működése, mint például Kína, Észak-Korea, vagy az arab térségek országai, ahol nagyon szigorú, és szélsőséges szabályrendszer szerint nevelkednek a gyerekek, ez nyilván közvetlenül kihat az óvodai nevelésükre is.

Forrás: Kovács Anna

Hazai viszonyok

A hivatás megítélése Magyarországon alapvetően pozitív, az anyagi megbecsültsége viszont hagy kívánni valót maga után. Magyarországon bizonyos területekre sokkal nagyobb fókuszt kellene szerintem helyezni, és ezeket jobban kéne támogatni, hogy a jövő nemzedékében bizonyos értékek, amelyek számukra fontosak lesznek majd, jobban rögzüljenek.
Gondolok itt a fenntartható fejlődés hangsúlyozására, mely témával az alternatív – reform óvodák többet foglalkoznak – Waldorf intézmények például. Szerintem ennek a hivatásnak az is árt, hogy a pedagógusok munkája lassan szülői munkává van nyilvánítva, illetve hogy a szülők nagyon mélyen beleszólnak abba is, hogy a pedagógus hogyan végezze a munkáját, és azt mennyire teszi megfelelően.

ismeretlen forrás

Rokonszakmák

 • Csecsemő- és kisgyermeknevelő
 • Óvodai dajka
 • Nevelőszülő
 • Tanító
 • Tanár
 • Babysitter

ismeretlen forrás

Piaci helyzet

Magyarországon munkaerőhiány lépett fel az óvodapedagógusok körében. Ennek több oka lehet, elősorban talán az alacsony bérek, a szakma laikusok általi lebecsülése. Ezért az óvodák fenntartói (elsősorban önkormányzatok) egyre több keresetkiegészítést, cafetériát, egyéb fizetésen kívüli juttatást, néhol szolgálati lakást is ajánlanak a pedagógusoknak.

Jövőbe tekintve, az eddigi statisztikák alapján, az ELTE TÓK óvodapedagógus szakra jelentkezettek száma 2001-ben 269 fő volt állami finanszírozású képzésre, 2010-ben 863 fő, 2015-ben 421 fő, 2019-ben 512 fő, 2020-ban pedig 301 fő volt. Ebből az látszik, hogy egy év alatt, több mint 200 fővel kevesebb jelentkező volt az ELTE óvodapedagógus szakra. A szakma népszerűsége tehát úgy tűnik nem javult az elmúlt években.

A szakma szülők általi megbecsültsége az elsődleges fontosságú véleményem szerint. Ha a csoportba járó szülők tisztelik, és szeretik az óvodapedagógust, akkor a mindennapokban szorosan együttműködve tudják közösen segíteni a gyermekek fejlődését. Sok esetben azonban a szülők nincsenek megelégedve a pedagógus munkájával, ez pedig mindegyik fél kárára válik (értem ezalatt a gyermeket is!). A szakmabeliek véleményem szerint megbecsülik, segítik, támogatják egymást, egy alapvetően összetartó közösség az óvodapedagógusoké. Sok nyilvános csoport létezik, ahol közös ötletelés, segítségnyújtás folyik. Laikusként sokan nincsenek tisztában az óvodapedagógus munkájával, felelősségével, ezért lebecsülhetik őket.

Forrás: felvi.hu

A csoport képének forrása: pixabay

Várható jövedelem

HU
5 380 EFt - 5 380 EFt

EU
€43,992.00 - €43,992.00

USA
$57,445.00 - $57,445.00

ÁZSIA
¥150,628.00 - ¥150,628.00

Éves bruttó kereset, kb 5 év szakmai tapasztalattal.
Forrás: salaryexpert.com

Hol képzik?


Felsőoktatási intézmények:

 • Apor Vilmos Katolikus Főiskola
 • Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar
 • Eötvös József Főiskola
 • Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar
 • Eszterházy Károly Egyetem Pedagógiai Kar
 • Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kar
 • Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar
 • Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar
 • Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar
 • Nyíregyházi Egyetem
 • Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
 • Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar
 • Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar
 • Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar

Szakképesítés:
 • Minerva: Kisgyermekgondozó Nevelő tanfolyam

ismeretlen forrás

Belépő ismeretek

 • Nyelvismeret: Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges, későbbi munkavállalás soIskolai előfeltételek: érettségi vizsgarán azonban nem kifejezetten szükséges, hacsak nem adott nyelvvel külön foglalkozó óvoda a munkavégzés helye.
 • Egészségügyi alkalmasság: székletvizsgálat, vérvétel, később évente: tüdőszűrés és orvosi alkalmassági vizsgálat (vérnyomás, szemvizsgálat)
 • Gyakorlat és rutin: A képzés során kötelezően letöltendő intézményi gyakorlat van, minden képzési helyen más követelményekkel és időintervallummal.
 • Tantárgyak: Pszichológiai, pedagógiai, társadalomismereti, informatikai, illetve módszertani tantárgyak (ének- zene és módszertana, anyanyelvi- irodalmi nevelés és módszertana, matematika és módszertana, környezeti nevelés és módszertana, testnevelés és módszertana, vizuális nevelés és módszertana)
 • Képességek: kreativitás, figyelem, türelem, kézügyesség, kompromisszumkészség, nyelvi kifejezőképesség, együttműködés, önálló munkavégzés, megfigyelőképesség, felelősségtudat, gyermekszeretet   
 • Fizikai adottságok: nem szükségesek
 • Soft skillek: kommunikáció, konfliktuskezelés, problémamegoldás, empátia, szervezési készség, stressztűrés
 • Hivatás műveléséhez szükséges alapkövetelmények (a teljesség igénye nélkül):
  • Szakirodalomban való jártasság
  • Óvodai nevelési folyamat ismerete
  • Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának ismerete
  • 3- 7 éves korú gyermekek, fejlesztésük teljes körű ismerete
  • Elkötelezettség a hivatás iránt

ismeretlen forrás

A csoport képének forrása: pixabay

Legközelebbi esemény

ismeretlen forrás

A csoport képének forrása: pixabay

 • A hivatás képének forrása: pixabay.com
 • A hivatás fejlécképének forrása: pixabay.com

Ehhez még nem szólt hozzá senki. Légy te az első!