Pszichológus

Pszichológus

Hivatások Pszichológus
Angol elnevezés: Psychologist
Értéke:
Kezeli: Szatmári Sándor | Szerkeszti: Marozsán Dávid

A pszichológia olyan, mint a foci: mindenki ért hozzá...

A pszichológus olyan szakember, aki a pszichológia területén mély szakmai tudással bír, és ezt arra használja, hogy az emberek mentális állapotát, egyének és csoportok magatartását vizsgálja, gyógyítsa vagy fejlessze. Az így megszerzett ismereteket terápiás foglalkozásokon, személyes vagy csoportos helyzetekben az egyéni, társadalmi, nevelési, foglalkozási beilleszkedés és fejlődés elősegítésére alkalmazza. A pszichológus a pszichológia tudományának kutatásával és gyakorlati alkalmazásával kapcsolatos feladatok összességét látja el.

Munkája során többek között az alábbi tevékenységeket végzi:

 • Felméri és diagnosztizálja a kliens állapotát, a felmerülő problémákat, betegségeket.
 • Azonosítja a diagnózis kezeléséhez szükséges módszereket.
 • Klienseivel rendszeresen találkozik.
 • A kliensekkel való találkozásokon történteket dokumentálja.
 • Kapcsolatot tart a kliens mentális állapotának változásában érintettekkel.
 • Pszichológiai témájú kutatásokat végez.
 • Kutatási eredményeit közzéteszi.  (Szakkönyvek, publikációk, konferenciák)
 • Részt vesz a pszichológusképzésben.
A Pszichológus elsősorban élőszóval dolgozik. Legfőbb munkaeszköze a saját személyisége.

Módszerei:
 • szakmai eszközök, módszerek: diagnosztikai feladatok, kérdőívek, papír-ceruza tesztek,          értékelő sablonok, projektív eljárások;
 • terápiás eszközök, gyakorlatok, viselkedésterápia, rajzelemzés stb.
 • pszichológiai műszerek, munkapróbák.
 • szakkönyvek, publikációk;
 • dokumentációs nyomtatványok, haladási naplók;
A Pszichológus munkáját belső helyszínen, önálló tanácsadó szobában vagy egy csoportfoglalkozásra alkalmas helyiségben végzi. A magánrendelő lehet lakásának egy erre alkalmas szobája is. Munkaideje a tevékenységi területétől függően alakulhat a szokásos munkarend szerint, de jellemző lehet a kötetlen munkavégzés is. Az alkalmazottként dolgozó pszichológusok munkaidő beosztása az intézmény munkarendjéhez igazodik. Magánrendelésén, a klienssel egyeztetett időpont függvényében, akár a késő délutáni vagy esti időpontokban is dolgozhat. Túlórázás, hétvégi munkavégzés egy-egy krízishelyzetben lévő kliens esetében előfordulhat.

Elvárt végzettség:

Doktori

Munkaidő

4 órás

8 órás

12 órás

Éves munka

Munkakörnyezet

Beltéri

Home Office

Munka jellege:
Fizikai:

1/5

Szellemi:

4/5

Kreatív:

3/5

Veszélyes:

2/5


Átlagjövedelem:

7 898 EFt

Bővebben ...

Mennyien űzik?

12.000

Bővebben ...

Hol képzik?

...

Bővebben ...

Ikonikus arcképek:

Bővebben ...

A hivatás története

A modern tudományos gondolkodás önállósodása és gondolkodásmódjának jellegzetességei már a 16-17. századi Európában, a felvilágosodás korában kezdtek kialakulni. Ekkor kezdett formát ölteni egy olyan szférája az emberi megismerésnek, amely már nem a Szentírás szavait vagy a teológia egyes tételeit tekintette a bizonyosság alapjának, hanem a világ megismerését, a biztos tudás megszerzését igyekezett önálló alapokra helyezni. Ez a folyamat volt az első lépés a modern tudományok, köztük a modern pszichológia kialakulásához is.

ismeretlen forrás

Előnyök

 • Lehetővé teszi, hogy mások javulásában láthassa munkájának gyümölcsét
 • Rugalmas órákat biztosít
 • Lehetőség új emberekkel dolgozni: az élet minden területén, kultúrájában és hátterében álló ügyfelekkel

ismeretlen forrás

Hátrányok

 • Az ügyfelekkel való kapcsolat stresszes és fárasztó lehet
 • Fel kell állítania a saját gyakorlatát: a pszichológiai gyakorlat elindítása, és ennek folytatása szintén kihívást jelent.
 • Számlázás kezelése: a biztosítótársaságok által teljesített kifizetések feldolgozása és beszedése, a papírcsomagok kezelése

ismeretlen forrás

A szakma nagy arcai

 • Sigmund Freud - A zsidó származású osztrák neurológus, a pszichoanalízis apja és a 20. század egyik legnagyobb szellemi alakja volt.
 • Csikszentmihályi Mihály – Magyar-amerikai pszichológus. A flow-élmény megalkotója.

ismeretlen forrás

GYIK

Milyen érdeklődési irányultság szükséges ehhez a foglalkozáshoz?

A pszichológus munka végzéséhez ideális érdeklődésű emberek fontosnak tartják, hogy mások számára hasznos, fontos, segítő vagy szolgáltató tevékenységet végezhessenek, és kedvelik az olyan munkákat, ahol személyes kontaktusra van szükség. Fontos számukra emellett, hogy egy tevékenység végzése során legyen elég idő és alkalom az elmélyülésre, a problémák részletes elemzésére, elméleti megoldások kidolgozására. Biztonságot jelent számukra, ha tisztában vannak teendőikkel, és megnyugtató számukra, ha tudják, hogy pontosan meddig terjed a felelősségük.

Hol és mennyi ideig kell tanulni a foglalkozás betöltéséhez?

A pszichológia osztatlan mesterképzési szak a bölcsészettudományi képzési területhez tartozik, a képzési idő 10 félév. A képzés során terepgyakorlatra is sor kerül a képzőhelyen, vagy külső intézményben, erre szakosított, gyakorlott pszichológus vezetésével, melynek időtartama legalább 120 óra.
 

ismeretlen forrás

Városi, legendák, előítéletek, sztereotípiák

„Csak a hülyék járnak oda, én nem vagyok hülye"

Egy szakemberhez nem csak problémákkal fordulnak az emberek, hanem mert szeretnének alakítani az életükön.

„A pszichológus agymosást csinál"

Semmi olyan nem történik, amiről a kliens ne tudna vagy nem egyezne bele.

„A pszichológus kitalálja a gondolataimat, belelát a lelkembe"

Rossz is lenne, ha ez így lenne, a pszichológus csak képes elemezni a hallottakat, átlátja az összefüggéseket és jók a megérzései.

„A pszichológus megmondja, mit csináljak, nekem ne mondja meg senki" ​​​​​​​

A pszichológus csak javasol, a kliens dönti el, mit csinál.

ismeretlen forrás

Miket csináltak már ezen hivatás művelői?

A lélektan kialakulására két nagy hagyomány, a racionalizmus és az empirizmus hatott erősen. A racionalista hagyomány egyik alapfeltevése volt, hogy a tudás lényegi része velünk születik, továbbá, hogy az emberi lélek legfontosabb funkciója a gondolkodás, amelynek külső megnyilvánulása a beszéd. Descartes úgy vélte, hogy a világ megismerésére a racionális gondolkodás teszi az embert képessé, és ehhez viszonyítva az észlelés, a tapasztalás képessége másodlagos. Ezt a felfogást tükrözi híres mondása is: „Cogito ergo sum.” (Gondolkodom, tehát vagyok.)

A brit empirizmus meghatározó alakja, John Locke először vetette fel, hogy az újszülött ember elméje még nem tartalmaz tudást. Az észlelés kutatásával függ össze a pszichofizika tudományterület kialakulása. Jeles képviselői Ernst Weber, Wilhelm Helmholtz, Gustav Fechner, akiknek munkássága időben is közvetlenül megelőzte és megalapozta a tudományos pszichológia kialakulását. A pszichológia, mint önálló tudomány létrejötte Európában Wilhelm Wundt fiziológus, orvos nevéhez fűződik, aki Lipcsében 1879-ben alapította meg az első pszichológiai laboratóriumot. A precíz kísérleti módszerek bevezetésével lehetővé vált a lelki jelenségek mérése és lélektani törvényszerűségek megállapítása. Az Egyesült Államokban az orvos és filozófus William James-et tekintik alapító atyának.
 

ismeretlen forrás

A csoport képének forrása: pixabay

Hol képzik?

Felsőoktatás:

 • Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar
 • Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar
 • Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
 • Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
 • Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
 • Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Tanfolyamok:
 • Pszichológiai konzulens tanfolyam
 • Kriminálpszichológiai konzulens tanfolyam
 • Szexuálpszichológiai konzulens tanfolyam
 • Gyermekpszichológiai konzulens tanfolyam
 • Rehabilitációs konzulens tanfolyam
 • Mentálhigiénés konzulens képzés
 • Önismereti és párkapcsolati problémamegoldó tréner/tréning

ismeretlen forrás

Belépő ismeretek

A képzés megkezdésének feltétele az érettségi végzettség megszerzése után elkezdhető Pszichológia osztatlan mesterképzési szak sikeres elvégzése.

Szükségek kompetenciák:  

 • Megfigyelő, elemző képesség, kiváló kommunikációs készség, kooperációs készség türelem, megbízhatóság, empátia, tolerancia
Egészségügyi követelmények:
 • Ép hallás, jó beszédkészség, jó látás, ép kezek-ujjak, pszichés terhelhetőség, érzelmi stabilitás, türelem, magas szintű empátia,
Tantárgyi követelmények:         
 • Biológia-egészségtan – az emberi test és lélek működésének alapismereteit biztosítja;
 • Kommunikáció-magyar nyelv és irodalom – melynek segítségével biztosítható, hogy könnyen megtalálja gondolatainak legjobb, az ügyfél részére leginkább befogadható kifejezési módját, stílusát;
 • Filozófia – az elméleti tudományok megismeréséhez ad alapinformációkat; történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek – általános műveltséget, a hozzá fordulók társadalmi beágyazottságának megértését segíti.

ismeretlen forrás

A csoport képének forrása: pixabay

Hazai viszonyok

A lelki egészség (idegen szóval mentálhigiéné) fontosságát napjainkban egyre szélesebb körben felismerek, így egyre inkább szükség lett a jól képzett pszichológusokra. A pszichológián belül különösen népszerű és keresett területekre szakosodott szakemberek számára az elhelyezkedés jelentősen könnyebb lett.

ismeretlen forrás

Rokonszakmák

Kapcsolódó szakmák:

 • Szakorvos
 • Szociális munkás és tanácsadó
 • Gyógypedagógus
 • Szociális segítő Családterapeuta
Jellemző munkakörök:
 • Családterápiás pszichológus
 • Csoportterapeuta
 • Egyéni terapeuta
 • Gyakorló pszichológus
 • Gyermekpszichológus
 • Gyermekterapeuta
 • Igazságügyi pszichológus, szakértő
 • Iskolapszichológus
 • Klinikai pszichológus
 • Kriminál- pszichológus
 • Kutató pszichológus
 • Munkapszichológus
 • Pedagógiai pszichológus
 • Pszichoanalitikus
 • Pszichoterapeuta
 • Stresszmenedzser
 • Személyiségelemző
 • Személyiségfejlesztő
 • Szocioterapeuta
 • Vállalati pszichológus

ismeretlen forrás

Piaci helyzet

A pszichológiai jellegű szolgáltatások piaca rendkívül szerteágazó ma Magyarországon. Egyre többen választják a magánrendelést, mint megélhetési formát, (mivel kevés az intézményi lehetőség), ezért egyre nagyobb a verseny a páciensekért/ ügyfelekért. A szakmaiság és a képzettség kevésbé jelent előnyt, hiszen a fogyasztók nincsenek tisztában a különböző képzettségi szintekkel, így az ajánlások és online értékelések válnak tájékozódási ponttá, ami sok kérdést felvet a hiteles tájékoztatás vagy a fogyasztók megtévesztése kapcsán. olyan szereplők végzik tevékenységüket, akiknek nincs pszichológusi vagy orvosi alapdiplomája, mivel más szakmákból képződtek át lelki segítővé. Ezen a területen még nehezebb megítélni a szakértői alkalmasság, hitelesség és hatékonyság, valamint felkészültség kritériumait, mert a piac szereplői eltérő képzési kritériumoknak és minősítéseknek tesznek eleget.

ismeretlen forrás

A csoport képének forrása: pixabay

Várható jövedelem

HU
7 898 EFt - 7 898 EFt

EU
€63,832.00 - €63,832.00

USA
$88,775.00 - $88,775.00

ÁZSIA
¥228,970.00 - ¥228,970.00

Éves bruttó kereset, kb 5 év szakmai tapasztalattal.
Forrás: salaryexpert.com

Legközelebbi esemény

 • KAPSZLI Pszichológiai napok- Magyarország legnagyobb ingyenes pszichológiai konferenciája.
  A rendezvény célja, hogy a látogatók minél több szempontból rátekinthessenek az aktuális témára. Meghívott neves előadók és műhelytartók segítségével minél több részterület, speciális nézőpont kerül bemutatásra. A résztvevők saját élményeiket keresztül tapasztalják meg  a különböző terápiás módszereket. A háromnapos konferencia évente tavasszal, általában március hónapjában kerül megrendezésre.
 • Budapesti Pszichológiai Napok – Pszinapszis, Európa egyik legnagyobb, kizárólag önkéntesek által szervezett tudományos-kulturális rendezvénye. A pszichológia különböző területeit érintő szakmai előadásokkal, interaktív műhelyfoglalkozásokkal és kulturális programokkal várják a látogatókat.

ismeretlen forrás

Kapcsolódó cikkek

 • Pszichológia magazin
 • Alkalmazott pszichológia folyóirat
A Folyóirat a pszichológia alkalmazásának minden területéről közöl kutatási eredményeket bemutató magyar és angol nyelvű tanulmányokat, helyzetelemző írásokat, tematikus összefoglalókat, módszertani tanulmányokat, kutatási beszámolókat, recenziókat és aktuális híreket.
 

ismeretlen forrás

A csoport képének forrása: pixabay

 • A hivatás képének forrása: pixabay.com
 • A hivatás fejlécképének forrása: pixabay.com

Ehhez még nem szólt hozzá senki. Légy te az első!