Színművész

Színművész

Hivatások Színművész
Angol elnevezés: Actor / actress
Értéke:
Kezeli: Szatmári Sándor | Szerkeszti: Marozsán Dávid

"A színház nem földi színtér! A Színház menedék. Csodák világa. Lehetsz ott királynő, császár és szolga, bohóc és kurtizán. Veled ott minden megtörténhet. Meghalhatsz. Újjászülethetsz. A színház: szerelem! Örökké tartó láz."


A színész szerepeket alakít művészeti produkciókban, mely lehet film, színdarab, televíziós-, vagy rádióműsor, bábjáték, vagy egyéb szórakoztató produkció. Vállalhat színpadon prózai szerepet, szerepelhet filmben, dolgozhat szinkronszínészként, de táncolhat, énekelhet, bábozhat is. Munkája része még a szereplőválogatásokon való részvétel, kutatómunka a szerep sikeres megformálásához, a szerep megtanulása, a szöveg-, tánc-, és ruhapróbákon való részvétel.

A színész legfontosabb feladata a rábízott szerep elsajátítása, és eljátszása. Ahhoz, hogy ezt sikeresen meg tudja oldani, egyéb előkészítő feladatokat is el kell végeznie. A hatékony munkához nagyon fontos a darab, és a rendezői elképzelés megismerése, az adatgyűjtés, és a személyes kapcsolattartás a rendezővel, valamint a produkció elkészítésében résztvevő egyéb személyekkel. Munkája végzésében ugyanúgy fontos a kreatív munka, mint az emberekkel való kommunikáció.  Tevékenysége során a következő részfeladatok elvégzéséért felelős:

Szereplőválogatáson vesz részt. Mind színházi, mind filmes-, vagy televíziós produkcióknál gyakori, hogy több színész közül a szereplőválogatás során választják ki azt, aki a munkára legalkalmasabb.
Adatot gyűjt, kutat. A szerep elsajátításához fontos a darab, és a rendezői elképzelés megismerése. Elolvassa a forgatókönyvet vagy szövegkönyvet, és kutatásokat végez a kor, a szereplők, témák, és jellemvonások megismerése céljából. Egyeztet a rendezővel a rendezői elképzelés megismeréséhez.

 • Szöveget tanul. A szövegkönyv vagy forgatókönyv alapján megtanulja a saját szövegét. A szöveg elsajátítása mellett a szerep alakításához szükséges gesztusokat, arcjátékot, hanglejtést is megtanulja.
 • Próbákon vesz részt. A szerep jellegétől függően a próbák többfélék lehetnek. Prózai szerepek esetén jellemzően a szöveget, jelmezeket, és a színpadi mozgást próbálják, míg zenés táncos produkciók esetén fontos a dalok, és a tánc próbája is, melyet a koreográfus, és énektanár segítségével végzett tanulási folyamat előz meg.
 • Felkészül a rendező utasításai alapján. A sikeres produkció egy kreatív csapatmunka eredménye, aminek minden részletét a rendező hagyja jóvá. A darab minden érintettje, így a színészek is, a rendező utasításait követik. Mint minden alkotómunkánál, az elképzelés változhat, a szereplők ennek megfelelően módosítanak játékukon.
 • Eljátssza a szerepet. A próbákon megbeszéltek alapján eljátssza a rábízott szerepet, a rendező utasításai alapján megformálja az adott karaktert, közvetíti a mű üzenetét a nézők felé.
 • Kommunikál a kollegákkal. Folyamatosan egyeztet a színésztársakkal, a technikai személyzettel.

Elvárt végzettség:

Felsőfokú

Munkaidő

Éves munka

Munkakörnyezet

Beltéri

Kültéri

Munka jellege:
Fizikai:

2/5

Szellemi:

3/5

Kreatív:

2/5

Veszélyes:

2/5


Átlagjövedelem:

2 784 EFt

Bővebben ...

Mennyien űzik?

0

Bővebben ...

Hol képzik?

...

Bővebben ...

Ikonikus arcképek:

Bővebben ...

A hivatás története

A színjátszás története egészen az ókori görögökig vezethető vissza. Azóta rendkívül sok átalakuláson esett át, kezdetben csak férfi színészek játszottak, később már a nők is hivatásukként választhatták a színészetet. Kialakulásában nagy szerepe volt a görög kultúrának. A dionüssziák, olimpiák, mulatságok része volt a színjátszás. „Az első ilyen témájú írásos dokumentum i.e. 534-ből származik. Az irat megemlíti, hogy a görög Theszpisz játszott el egy szerepet a Dionüszoszi Színházban. Szerepe attól jelentős, hogy korábban vagy énekelve, vagy táncolva jelenítettek meg történeteket, ha pedig prózai volt a mű, akkor is csak egyes szám harmadik személyben meséltek a szereplőkről. Ő volt az első, aki egyes szám első személyben, a főszereplőt megtestesítve szólalt meg színpadon. A szerepjáték, a színjátszás egy forradalmi újítás volt a történetek elmesélésében

Későbbi korszakokban fontos a vallásos történetek kifejezésében is a színjátszás szerepe pl passiók, misztériumjátékok során, ezen kívül meg kell említeni az iskoladrámákat is, mint a színjátszás fontos színterét és befolyásoló tényezőjét. Shakespeare is nagy hatást gyakorolt a színjátszás formálására, valamint a reneszánsz és a barokk korszak is jelentős hatással volt a színjátszásra.

Forrás: palyaorientacio.munka.hu

Előnyök

Előnyök: Folyamatos szellemi és testi tréninget igényel, ezáltal mindig a maximumot kell kihoznia magából ezt a hivatást művelve az embernek. Jól fejleszti a memóriát, a beszédkészséget, illetve az állóképességet.

ismeretlen forrás

Hátrányok

Nehézségek: A magánélet és a színházi munkarend összeegyeztetése nehéz, a magánéleti problémák teljes háttérbeszorulása jellemzi a munkát (hiszen a nézőt nem érdekli a színész lelki problémája).

ismeretlen forrás

A szakma nagy arcai

 • Molnár Piroska
 • Törőcsik Mari
 • Latabár Kálmán
 • Jávor Pál
 • Tolnay Klári
 • Peller Károly
 • Kaszás Attila
 • Eszenyi Enikő
 • Bodrogi Gyula
 • Kozáry Ferenc
 • Szinetár Dóra
 • Udvaros Dorottya
 • Hernádi Judit
 • Gálvölgyi János

ismeretlen forrás

GYIK


Milyen munkarendben dolgoznak a színészek?

A színészek a megszokottól eltérő rendszerben dolgoznak, hétköznap és hétvégén egyaránt a kiírt próbarend alapján. Nem a szokványos 8 órás beosztás szerint, hiszen az éjszakába nyúló előadások és a próbák ezt nem tennék lehetővé. Ezen kívül a nemzeti ünnepek sem vonatkoznak a színészekre, hiszen szilveszterkor, karácsonykor stb. ugyanúgy szórakoztatják a publikumot, mint az év többi napján.

hogyan épül fel a próba folyamata a színházban?

A végleges színházi előadást egy hosszú próbafolyamat előzi meg. Miután a darab rendezőjét kiválasztották, először olvasópróbát tartanak melynek során a rendező adja elő a darabot és osztja ki közben a szerepeket. A visszaolvasó próbán már a színészek adják elő a darabot, még papírból, majd ezt az előadásmódot értékeli ki a rendező az elemző próbán. A következő lépés a rendelkező próba, melynek során a korábbi tapasztalatok beépítésével a rendező utasításokat ad a színészeknek, hogy az egyes jelentekben mik a teendőik. Az emlékpróbák során a részletek csiszolása történik, mozgások, hangsúlyok, mimikák pontosítása zajlik, kialakul az előadás végső formája. Ezen kívül vannak még technikai próbák, összpróba. A főpróba általában közönség előtt zajlik, a nézők reakcióit méri fel.

ismeretlen forrás

Városi, legendák, előítéletek, sztereotípiák

Jávor Pál nemcsak a színpadon és a filmekben szeretett mulatni, hanem a szabad idejében is. Még fiatal színész volt, amikor egy éjjel az egész havi fizetését elszórakozta. Színésztársának másnap délután ezt mondta: – Megírtam az apámnak, hogy küldjön nekem kétszáz pengőt. Vagy ha nem akar, akkor küldjön egy töltött revolvert.– Te Pali – nézett rá rémülten a kollegája – mi lesz, ha revolvert küld? Jávor huncut mosolygással legyintett. – Arra már van vevőm!

Történt hajdanán, hogy a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház bemutatta (nomen est omen) Móricz Zsigmond Úri muri című darabját, amelyben  Csörgheő Csuli szerepét Gerbán Tibor alakította. Az egyik jelenetben Csörgheő Csuli a csugari parasztokra várva – akik kubikusként dolgoztak az ő birtokán – morgolódott, mert az atyafiak késtek. Majd amikor megjöttek, Csuli felhördült: Hol késtetek, parasztok? Erre a nézőtér mélyéről egy vékony női hang felszólalt: – Drága színész úr, lerobbant az autóbusz. Ne haragudjon már annyira!

A csoport képének forrása: pixabay

Híres filmek

Hazai viszonyok

A szektor helyzete az utóbbi időben kedvezőtlenül alakult, a TAO támogatások megvonásával, illetve a közalkalmazotti státusz elvételével. Ezen kívül rendkívüli a túljelentkezés a szakmai képzésekre, sokkal többen szeretnék ezt a hivatást választani, mint amennyit a piac fel tudna venni.

ismeretlen forrás

Piaci helyzet

A színész szakma ma Magyarországon kevésbé biztosít megélhetési forrást, mint más országokban. A pályázati lehetőségek nagyban függenek az adott színház kapcsolataitól, illetve előadás és nézőszámától. Ezen kívül az állami színházak több támogatásban részesülnek, mint az önálló színházak. Ebből következik, hogy az állami színházak dolgozói magasabb és biztosabb jövedelemmel bírnak, mint a független társaik. Külföldön több a meghallgatás, a pályázat vendégszereplésre, illetve szívesen dolgoznak magyar előadókkal óceánjáró hajókon is, amely lehetőség rendkívüli népszerűségnek örvend.

ismeretlen forrás

Rokonszakmák

 • Táncos
 • artista
 • bábszínész
 • díszlettervező
 • fodrász
 • sminkes
 • parókakészítő
 • jelmeztervező
 • rendező
 • dramaturg
 • súgó
 • ügyelő
 • rendezőasszisztens
 • drámapedagógus
 • színpadmester
 • díszletező
 • kellékes
 • színházigazgató
 • öltöztető
 • fénytechnikus
 • hangtechnikus
 • koreográfus
 • énektanár
 • ruhatáros
 • jegyszedő
 • közönségszervező
 • ültető

ismeretlen forrás

A csoport képének forrása: pixabay

Várható jövedelem

HU
2 784 EFt - 2 784 EFt

EU
€33,687.00 - €33,687.00

USA
$42,357.00 - $42,357.00

ÁZSIA
¥91,916.00 - ¥91,916.00

Éves bruttó kereset, kb 5 év szakmai tapasztalattal.
Forrás: salaryexpert.com

Hol képzik?

 • Színház-és Filmművészeti Egyetem
 • Kaposvári Egyetem
 • Magyar Táncművészeti Egyetem
 • OKJ-s gyakorlatos színész
 • illetve színészképzés
 • OKJ-s bábszínész
 • Drámainstruktor

ismeretlen forrás

Belépő ismeretek

OKJ-s képzés, illetve Színház-és Filmművészeti Egyetem, Magyar Táncművészeti Egyetem
A színpadi, bábszínpadi és filmes előadói tevékenységre alkalmas fizikai kondíció, koncentrációs képesség. Összetett színpadi és filmes színészi feladatok sikeres megoldására alkalmas alakító készség. Árnyalt színészi ábrázolásra alkalmas mozgáskoordináció, tánctudás, gesztusnyelv. Színpadi előadásra alkalmas beszédtechnika, énekes képesség. Színpadi, bábszínpadi és filmszínészi tevékenységhez szükséges tájékozottság, vonatkozó technikai alapismeretek. Fontos az empátia, a megfigyelőkészség, a pontosság, a szorgalom, a kreativitás és az önkifejezés ebben a szakmában, ezen kívül a legfontosabb az alázat.

Forrás: szakkepesites.hu

A csoport képének forrása: pixabay

Legközelebbi esemény

 • POSZT
 • Miskolci Nemzetközi Operafesztivál
 • Agria Nyári Játékok
 • Színházak éjszakája
 • Broadway fesztivál

ismeretlen forrás

Hivatást érintő publikációk

 • Peter Simhandl: Színháztörténet, Helikon Kiadó, 1998.
 • szinhazikonyvek.hu

ismeretlen forrás

Kapcsolódó cikkek

ismeretlen forrás

A csoport képének forrása: pixabay

 • A hivatás képének forrása: pixabay.com
 • A hivatás fejlécképének forrása: pixabay.com

Ehhez még nem szólt hozzá senki. Légy te az első!