Szociális munkás

Szociális munkás

Hivatások Szociális munkás
Angol elnevezés: Social Worker
Értéke:
Kezeli: Szatmári Sándor | Szerkeszti: Marozsán Dávid

„Ne a szívünkre, a vállunkra vegyük a család gondjait!”

A szociális munkás egyéneknek, családoknak, egyéb közösségeknek nyújt segítséget személyes és szociális problémájuk megoldásában. A munka legismertebb formája a családsegítés, amelynek során a válsághelyzetben lévő embereknek nyújt támogatást helyzetük javításához.

Jellemző tevékenységek

 • főleg hátrányos helyzetű emberekkel vagy csoportokkal dolgozik, a nehéz élethelyzetből fakadó problémák megoldása érdekében
 • meghatározza a probléma természetét, okát és a szüksége szolgáltatás tipusát
 • környezettanulmányt végez
 • segíti a tanácskérők problémáinak megoldását, közreműködik a megfelelő döntések meghozatalában
 • megfelelő intézményekhez irányítja őket, ahol jogi, anyagi, orvosi segítséget kaphatnak
 • közbenjár az önkormányzatoknál a különböző hátrányos helyzetű személyek érdekében
 • az egészségügyben együttműködik az orvossal, a többi egszségügyi dolgozóval a beteg kezelésében
 • az igazságügy területén közreműködik a intézményben folyó reintegrációs munkában
 • a munka- és pályatanácsadás területén közreműködik a munkahely megtalálásához és megtartásához szükséges stratégiák kialakításában
 • a gyermekvédelmi intézetekben elhelyezett kiskorúak törvényes képviseletével kapcsolatos ügyeket intézi

Elvárt végzettség:

Felsőfokú

Munkaidő

8 órás

Éves munka

Munkakörnyezet

Beltéri

Kültéri

Munka jellege:
Fizikai:

1/5

Szellemi:

2/5

Kreatív:

3/5

Veszélyes:

2/5


Átlagjövedelem:

6 268 EFt

Bővebben ...

Mennyien űzik?

8.000

Bővebben ...

Hol képzik?

...

Bővebben ...

Ikonikus arcképek:

Bővebben ...

A hivatás története

Az ókori államokban a szociális intézkedések főként a rabszolgákra és gyerekekre irányultak. Első gyökerei a középkorban kezdődtek, megvalósítói az egyház, a céhek, helyi közösségek voltak. Németországban és Angliában rakták le a szegénygondozás alapjait, dologházak, ispotályok, árvaházak létrehozásával. Az 1601-es angliai szegénytörvény előírta: „Aki nem dolgozik, ne is egyék!”

Önálló tudományként először a XIX. században jelent meg az ipari forradalom megindulásával. A modern szociálpolitika kezdete, a gyáripar és a munkásmozgalom megjelenésével. A német modellben (Bismarck) megjelenik a modernkori társadalombiztosítás elődje, a skandináv modellben a szolidaritás az alapelv, Londonban szegényeket látogattak, egyetemi telepet hoztak létre.

A szakma igazi úttörőjének a XX. században az USA számított, s ma is számít, mely Mary Richmond nevéhez fűződik. Ő fejlesztette ki a professzionális szociális munka modernkori alapjait.
Magyarországon a szociálpolitikus képzés 1985-ben, míg nagy áttörésként az általános szociális munkás képzés 1989-ben Szekszárdon indult el először.
 

ismeretlen forrás

Előnyök

 • segítségnyújtás másokon
 • a segítségre szoruló emberek életminőségén való javítás
 • pozitív visszacsatolások
 • kommunikáció
 • társadalomba való re-integráció elősegítése
 • krízishelyzetben élők élethelyzetének javítása
 • tanácsadás
 • rugalmas munkaidő
 • mobilitás

ismeretlen forrás

Hátrányok

 • gyakori kiégés
 • frusztráció
 • alacsony a szakma megbecsülése Magyarországon
 • alacsony átlagjövedelem
 • negatív visszacsatolások
 • szakmai kudarc
 • merev törvényi szabályozási keretek

ismeretlen forrás

A szakma nagy arcai

 • Samuel Barnett
 • Jane Addams
 • Mary Richmond
 • Csorna Kálmán
 • Hegyesi Gábor
 • Kozma Judit
 • Gosta Espring-Andersen
 • Ferge Zsuzsa

ismeretlen forrás

GYIK

Mik a szociális munkás fő feladatai?

Komplex feladatok, melyek magukba foglalják a problémák feltárását, megbeszélését, az egyén/család rávezetését a helyes értékrend, életvitel kialakítására, életvezetési tanácsadás, támogatás, segítségnyújtás, folyamatos kontroll követés.

Milyen a bérezése Magyarországon?

A bérezésre a közalkalmazotti bértábla az irányadó, mely függ az életkortól, szakmai évektől, egyéb kompetenciáktól (nyelvvizsga)

Kikkel foglalkozik?

felnőttekkel és/vagy gyermekekkel, komplexebben családokkal
 

ismeretlen forrás

Városi, legendák, előítéletek, sztereotípiák

 • nagyon fiatal, alig több mint 20 éves szakmai múltja van Magyarországon
 • kevesen ismerik a szakma szó szerinti jelentéstartalmát
 • összekeverik az ápolási, gondozási feladatokkal
 • csak hajléktalanokkal foglalkozik??
 • a „munkás” szó szerinti értelmezése
 • nem ismerik a szakma komplexitását, csak bizonyos részfeladatokkal vannak tisztában

ismeretlen forrás

Híres filmek

Hol képzik?

 • Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar
 • Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar
 • Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar
 • Gál Ferenc Főiskola Egészség- és Szociális Tudományi Kar
 • Károli Gáspár Református Egyetem Szociális és Egészségtudományi Kar
 • Kodolányi János Egyetem
 • Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar
 • Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
 • Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar
 • Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar
 • Sárospataki Református Teológiai Akadémia
 • Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar
 • Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar
 • Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola
 • Wesley János Lelkészképző Főiskola

ismeretlen forrás

Belépő ismeretek


sikeres érettségi bizonyítvány, követelményeknek megfelelő pontszám, nyelvvizsga bizonyítvány, egyéb többletpontok (pl: sport, kiemelkedő diákmunka), sikeres felvételi vizsga

Egyéb kompetenciák: szakma iránti hivatás tudat és elköteleződés, empátia, konfliktuskezelés, jó kommunikatív készség, problémamegoldás, szociális érzékenység
 

ismeretlen forrás

Rokonszakmák

 • Szociálpolitikus
 • Pszichológus
 • Szociális segítő
 • Hivatásos nevelőszülő, főállású anya
 • Szociális gondozó, szakgondozó
 • Jelnyelvi tolmács
 • Ifjúságsegítő

Forrás: ksh.hu

Piaci helyzet

A jelenlegi hazai felmérések elég kiábrándítóak. Legtöbb esetben „kényszerkutatást” jelent az ezzel foglalkozók számára. Költséges, ha az ember magas színvonalon szeretné a munkáját végezni, hiszen a terepmunkákhoz, felmérésekhez, pályázatokhoz, források szükségesek. A szakma társadalmi megítélése is nagyban függ a képzés minőségétől, az elhelyezkedési lehetőségektől, bértől, forrásoktól, megbecsüléstől.
 

ismeretlen forrás

Várható jövedelem

HU
6 268 EFt - 6 268 EFt

EU
€51,261.00 - €51,261.00

USA
$66,936.00 - $66,936.00

ÁZSIA
¥175,456.00 - ¥175,456.00

Éves bruttó kereset, kb 5 év szakmai tapasztalattal.
Forrás: salaryexpert.com

Legközelebbi esemény

 • Konferencia az iskolai szociális munkáról
 • A Jövő nemzedékének segítői Konferencia
 • Regionális Szakmai Nap Kiskunhalas 
 • Szociális munka világnapja konferencia 
 • Szociális munka, mint akadémiai terület – nemzetközi konferencia

ismeretlen forrás

Hivatást érintő publikációk

Folyóiratok, website-ok

 • Párbeszéd – Szociális munka folyóirat
 • Esély – társadalom és szociálpolitikai folyóirat
 • Szociálpolitikai Szemle folyóirat
 • The New Social Worker – negyedévente megjelenő angol nyelvű folyóirat
 • Szocioweb – magyar adatbázis
 • Metszetek – Társadalomtudományi folyóirat
 • socio.hu

ismeretlen forrás
 • Leírás forrása: eletpalya.munka.hu
 • A hivatás képének forrása: pixabay.com
 • A hivatás fejlécképének forrása: pixabay.com

Ehhez még nem szólt hozzá senki. Légy te az első!