Tanító

Tanító

Hivatások Tanító
Angol elnevezés: Primary School Teacher
Értéke:
Kezeli: Szatmári Sándor | Szerkeszti: Marozsán Dávid

Ha szívesen oktatnád a jövő nemzedékét, és szereted a gyerekeket legyél tanár!

Általános iskolai tanító felelős a tanulók tanulmányi és erkölcsi fejlődéséért. Munkáját a köznevelési törvény, az intézmény pedagógiai programja és a belső szabályok alapján köteles végeznie. A tanító a munkáját tárgyfelosztásban végzi, mely alapos felkészülést igényel. A munkája során nagy gondot fordít a tanulók életkorának megfelelő foglalkozások előkészítésére és megtartására, fontos, hogy nyugodt környezetet teremtsen a tanuláshoz. A tananyaggal a tanulók adottságaihoz mérten kell megfelelően haladnia, továbbá figyelembe kell vennie a különböző tanulási nehézségekkel küzdő tanulók integrálását is. További teendői közé kell sorolni a nevelőtestületben végzett aktív munkáját. A kollégáival kötelező kapcsolattartáson kívül a szülőkkel is rendszeresen kommunikál, a felmerülő problémákat lehető legjobb tudása szerint kezeli.

Az általános iskolai tanítók a munkát általános iskolában végzik. Ezekben az intézményekben a megfelelően kialakított "gyerekbarát" környezetben végzik a munkájukat. A munkavégzés során nincsenek veszélynek kitéve, se por, se füst és sem esgyéb veszély nem társul a munkavégzéshez. A vidéki intézmények sokkal védettebek, nyugodtabb környezetben zajlik az oktatá, mint pl. egy városi iskolában. Az intézmények eszközkínálata változó, így sokszor a tárgyi feltételek hiánya miatt nehezebben lehet például digitalizálni a tananyagot . Azt gondolom azonban, hogy sok esetben mégis nagyobb szükség lenne a digitális eszközök használatára. Ezekkel sokkal látványosabbá, színesebbé tudja a pedagógus varázsolni az órákat.

Elvárt végzettség:

Felsőfokú

Munkaidő

8 órás

Éves munka

Munkakörnyezet

Beltéri

Kültéri

Munka jellege:
Fizikai:

1/5

Szellemi:

3/5

Kreatív:

3/5

Veszélyes:

1/5


Átlagjövedelem:

5 745 EFt

Bővebben ...

Mennyien űzik?

75.425

Bővebben ...

Hol képzik?

...

Bővebben ...

Ikonikus arcképek:

Bővebben ...

A hivatás története

Pedagógia- görög eredetű szó, amelynek a jelentése gyermekvezetés, gyermekkísérés. Kialakulása régmúltra tekinthető vissza: Athénban a KR.e. VI-V. században. A rabszolgák kísérték a gyerekeket, majd késöbb ők segítették a gyerekek tanulását, rájuk lett bízva a fiúk erkölcsi nevelése is. A pedagógia olyan összetett fogalom, mely 2 részből áll. Az egyik része a különböző korcsoportú emberek tanítása, illetve azok lehetőségeinek és módszereit leíró tudomány. A másik része pedig az alkalmazott tudomány, mely a kutatás során nyert tapasztalatok nevelési, illetve oktatási folyamatában alkalmazva tudást és értékeket adnak.

ismeretlen forrás

Előnyök

A pedagógus pálya egyik és talán legnagyobb előnye a gyerekekkel végzett munka. Meghatározó szerepet tölt be egy pedagógus es kisgyermek életében: ebben az életkori szakaszban nagyon jól lehet a gyerekeket formálni, hiszen mindegyik egy csiszolatlan gyémánt. A mi kezünkben van az, hogy az iskolai alapokat megadjuk ezeknek a gyerekeknek. A pályát megfelelő elhivatottsággal, odaadással és lelkiismeretesen kell, hogy végezze egy pedagógus. Előnyei közé lehet sorolni, hogy a tanévközi, illetve a nyári szünet a pedagógusokat is érinti. A pálya nagy előnye, hogy ha sikerül egy kedvező órarendet összeállítani, az a kényelmes munkavégzést teszi lehetővé. Ez óriási segítséget nyújt egy pedagógusnak az egyéb pedagógia feladatok ellátására, illetve az órákra való felkészülésre.
 

ismeretlen forrás

Hátrányok

Hátrányai közé sorolnám, ami véleményem szerint a legnagyobb hátrány, az alacsony bérezés. Lehet hogy ez az oka annak, hogy egyre kevesebben jelentkeznek pedagógus pályára, és egyre nagyobb arányban vannak a pályát elhagyók. Hátrányok közé sorolható még az intézményekben lévő tárgyi feltételek hiányossága.
 

ismeretlen forrás

A szakma nagy arcai

A szakma nagy arcai közül 3 nevet emelnék ki, akik mind pszichológiai mind pedig pedagógiai szempontból meghatározó szerepet töltenek be a pedagógiában:

 • Vekerdy tamás (1935-2019)
  Klinikai gyermek- szakpszichológus, A Waldorf- iskolák és a Waldorf tanárképzés egyik alapítója
 • Ranschburg Jenő (1935-2011)
  1961-ben végzett a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán, majd 1964-ben az ELTE bölcsészkarának pszichológia–magyar szakán. Később dolgozott gyógypedagógusként.
 • Popper Péter (1933-2010)
  Popper Péter egyetemi tanár, író, pszichológus, klinikai gyermek-szakpszichológusé és pszichoterapeutaként

ismeretlen forrás

GYIK

Mi a minősítő vizsga menete?

A vizsgát megelőzően portfóliót kell írnia a pedagógusnak, majd ha azt elbírálták, utána kerül sor a minősítő vizsgára. A portfólió írásához és a minősítő eljáráshoz van egy útmutató, a szempontok figyelembevételével kell elkészíteni.

Hány évig tart a gyakornoki időszak?

A gyakornoki időszak 1-4 év lehet maximum, a gyakornoki évek után kötelező a gyakornoki minősítő vizsga.

Milyen időközönként kell továbbképzéseken részt venni?

A diploma megszerzését követő 7 éven belül „védett” a pedagógus, a 7. évtől számítva pedig 7 évente 120 kreditpontot kell összegyűjteni.

ismeretlen forrás

Városi, legendák, előítéletek, sztereotípiák

A pedagógusokat sok negatív éri munkája során, sztereotípiák közé lehet sorolni a munkaidővel kapcsolatos tévhiteket. Sok embertől hallottam már munkám során én is a következőt: „milyen jó nektek, mert ti naponta csak 4 órát dolgoztok”. Egy pedagógus napi munkaideje azonban ettől sokkal több. Tévhit, hogy csak pár órát töltenek naponta az iskolában. A tanítási órák lehet, hogy csak 4 órát vesznek igénybe, de ott van mellette számos olyan tevékenység, ami bőven kitölti a mindennapokat. Rengeteg adminisztratív és egyéb tevékenyéget végeznek, ami a napi órákat meghaladja. Vannak olyan napok is, amikor még otthon is készülnek a következő napi tanórákra. Következő, pedagógusokat érintő tévhit a magas bérezés. Sokan nem tudják, hogy a pedagógusok bértábla alapján, a pályán eltöltött évek után kapják a fizetésüket. Egy pedagógusnak pályája során számos továbbképzésen kell részt vennie, ahol a szakmai tudását, tapasztalatait bővíti.
 

ismeretlen forrás

Nemzetközi kitekintés

Az okatatás óriási szerepet tölt be az életünkben. A megfelelő tudás megszerzése mellett személyiségformáló szerepet tölt be, és a szocializációban is meghatározó szerepe van. Ezek mellett kiemelném még a társas kapcsolatok építésében betöltött szerepét is.

Az UNICEF kezdeményezései, és eredményességeiről olvasva rengeteg információ szolgál az oktatás világszintű helyzetéről. Az oktatás minden gyermekt érint, minden gyereknek joga van hozzá. Ez akár egy eszköz, lehetőség is lehet egy jobb élet reményében. A világon számos olyan ország van, ahol a megélhetés miatt már kisgyermekkorban el kell kezdeni dolgozni. Gyermekek millióinak nincsen lehetősége arra, hogy tanuljon, Szintén milliós létszámot számlál azon gyerekek száma, akik se olvasni se számolni nem tudnak, mert nincs lehetőségük iskolába járni.

Az Európai Bizottság Iskolapolitikai tevékenysége is igen sokrétű. A Bizottság az uniós tagállamokat több területen is támogatja, ezen belül több területet kiemelve segíti a munkát: tanulók a kulcskompetenciákat megfelelően sajátítsák el, mely a tananyag, értékelés újra tervezésével, eszközök  korszerűsítésével érhető el, javítani kell az SNI-s tanulók, migránsok tanulási támogatását, iskolaelhagyók számának csökkentése. Fontos és kiemelt támogatói munkához tartozik még a pedagógusok szakmai fejlődésével kapcsolatos lépések segítsége is.

ismeretlen forrás

Hazai viszonyok

A hazai megítélés alapján a Népszava 2020. január 13-ai cikkében a következők voltak megfogalmazva, ami a pedagóguspályát érinti. Magyarországon egyre magasabb a tanárok átlagéletkora, ezzel szemben a fiatalok aránya rohamosan csökken. Az állami intézményeket érinti talán a leginkább. A bérezést illetően is nemzetközi szinten rendkívül alacsony, azonban a munka egyre több, főleg uniós szinten.

Személyes tapasztalataimat is szeretném belefűzni. 2017-ben szereztem a diplomámat, eddig 2 iskolában dolgoztam. Szomorúan tapasztaltam, hogy a nevelőtestületen belül rajtam kívül egyik intézményben sem volt pályakezdő pedagógus. A csoporttársaim közül is kevesen kezdték el a munkát, mint pedagógus, és a környéken is elég alacsony a pályakezdők száma. Sok esetben nehéz így dolgozni, mert jó lenne rengeteg alkalommal kérni egy másik, velem egyidős, szintén fiatal pályakezdő pedagógus véleményét.

Forrás: nepszava.hu

Piaci helyzet

A KSH A pedagógusok száma (2000-2019-ig) 6.2.5.2. táblázatában az általános iskolában dolgozó pedagógusok száma 2019-ben 75.428 fő volt. Ez a létszám 2014-től csökkent, 2014-ben 75.702, 2015-ben 77.120, 2016-ban, 77.633, 2017-ben 77.093, és 2018-ban pedig 76.461 fő. Habár 2014-és 2016-ban folyamatosan növekedett a munkavállalók száma, 2017-től azonban folyamatosan csökken az általános iskolában dolgozó pedagógusok száma.

A frissdiplomás pedagógus hallgatok rengeteg esetben pályakezdő-pályaelhagyó pedagógusok lesznek, ezt tapasztaltam akkor, mikor 2017-ben diplomáztam. Én azt gondolom, hogy ez az alacsony bérezés miatt lehet, illetve az életpályamodell bevezetése óta is hatályos gyakornoki minősítő vizsga miatt.

ismeretlen forrás

Várható jövedelem

HU
5 745 EFt - 5 745 EFt

EU
€46,979.00 - €46,979.00

USA
$61,346.00 - $61,346.00

ÁZSIA
¥160,856.00 - ¥160,856.00

Éves bruttó kereset, kb 5 év szakmai tapasztalattal.
Forrás: salaryexpert.com

Hol képzik?


Hazánkban jelenleg az alábbi felsőoktatási intézményekben van jelen a tanítóképzés:

 • Apor Vilmos Katolikus Főiskola
 • Debreceni Református Hittudományi Egyetem
 • Eötvös József Főiskola
 • Eötvös Loránd Tudományegyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ
 • Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar
 • Eszterházy Károly Egyetem Pedagógiai Kar
 • Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kar
 • Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar
 • Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar
 • Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar
 • Nyíregyházi Egyetem
 • Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
 • Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar
 • Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar

Forrás: felvi.hu

Belépő ismeretek

A pedagógus képzésre jelentkezőknek alkalmassági vizsgán kell részt venniük. Ez kötelező, alapfeltétele a jelentkezésnek. Általános iskolai tanító alkalmassági vizsgája a következőkből áll:

 • ének-zenei alkalmassági vizsga, melynek célja, hogy a pedagógus pályára jelentkező személy alkalmas-e a zenei ismeretek elsajátítására
 • beszédalkalmassági vizsga, célja: alkalmas-e a beszédállapota alapján a pedagógus pályára
 • testi alkalmassági vizsga, melynek célja: azok az alapvető motoros képességek megléte, melyek segítik az alsó tagozatos gyerekek testnevelés tanítására
A fentiek közül mindhármat sikeresen kell teljesítenie a jelentkezőnek. Aki nemzetiségi szakra jelentkezik, nekik van még egy 4. része is, a nyelvi alkalmassági vizsga Ezen kívül szükséges egy orvosi alkalmassági vizsgálat is, mely a megfelelő egészségi állapotot igazolja.

A képzés végén a nyelvvizsga elengedhetetlen része a diploma megszerzésének, így a pedagógus pályán lévő hallgatóknak is szükséges a legalább középfokú nyelvismeret. Az általános iskolai tanítók műveltségi területei közé tartozik az angol is, amit 5-6. osztályban is taníthatnak majd.

Az egyetemi gyakorlatok mellett a hallgatóknak lehetőségük nyílik alkalmazni a korábban megszerzett mind szakmai, mind pedig pszichológiai tudásukat az általános iskolákban. Ezek a gyakorlatok rendkívül jól fel tudják készíteni a pedagógus hallgatókat arra, hogy a diploma megszerzése után megállják a helyüket.

Egy általános iskolai tanítónak rendkívül nagy kreativitásra van szüksége ahhoz, hogy az óráit látványossá, érdekessé tudja tenni, ezzel megfelelően átadva a gyerekeknek a tananyagot. A jó kézügyesség segíti a rajz- és technika tanítását.

A jó kézügyesség és a kreativitás mellett egy általános iskolai tanítónak minden helyzetben türelmesnek, következetesnek és felelősségteljesnek kell lennie. A jó kommunikációs készség segíti a munkáját mind a kollégáival, mind pedig a szülőkkel folytatott kommunikáció során. Az iskolai tanulmányok során megszerzett szakmai tudást megfelelően kell alkalmaznia.
 

ismeretlen forrás

Legközelebbi esemény

 • Pedagógus Expo

ismeretlen forrás
 • A hivatás képének forrása: pixabay.com
 • A hivatás fejlécképének forrása: pixabay.com

Ehhez még nem szólt hozzá senki. Légy te az első!