Pénzügy

Pénzügy

Hivatások Pénzügy
Angol elnevezés: Finance
Értéke:
Kezeli: Szatmári Sándor | Szerkeszti: Marozsán Dávid

Gold is money. Everything else is credit. (J. P. Morgan)

A kapitalista világgazdaság korában a pénz, és az ezzel foglalkozó emberek hajtják előre a világot. Ebből kifolyólag pénzügyi szakemberekre mindig is szükség lesz, hogy fenntarthassák a piacgazdaság egyensúlyát.

Elvárt végzettség:

Középfokú

Felsőfokú

Doktori

Munkaidő

4 órás

8 órás

12 órás

Munkakörnyezet

Beltéri

Home Office

Munka jellege:
Fizikai:

2/5

Szellemi:

5/5

Kreatív:

3/5

Veszélyes:

1/5


Átlagjövedelem:

4 800 EFt

Bővebben ...

Mennyien űzik?

63.500

Bővebben ...

Hol képzik?

...

Bővebben ...

Ikonikus arcképek:

Bővebben ...

A terület hivatásai

Valutapénztáros

Valutapénztáros

valutapénztáros egy bankban vagy más pénzváltási tevékenységet folytató pénzintézetben, utazási irodában, szállodában, valutaváltóban dolgozik alkalmazottként. Önállóan ellátja a valutaváltással és a pénzváltással kapcsolatos ügyintézői és pénztári, pénzkezelői, értéktárosi feladatokat. Felelősségi körébe tartozik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen hatékonyan fellépni. Munkája során elengedhetetlen az ügyfelek hiteles, szakszerű és teljes körű tájékoztatása.

Kapcsolattartási, tájékoztatási feladatokat lát el. Köszönti az ügyfeleket, meghallgatja a kéréseiket. A felmerülő igényekhez kapcsolódóan informálja a hozzá fordulókat a bank által nyújtott aktuális szolgáltatások feltételeiről, az aktuális árfolyamokról, kezelési költségekről. Kapcsolatot tart az értéktárral.

Adategyeztetésért felel. Ellenőrzi a műveletet végrehajtani kívánó személyazonosságát, jogosultságait az érintett számlára vonatkoztatva.

Ellenőrzéseket végez. A kapott csekkeket, valutákat ellenőrzi azok forgalomképessége, eredetisége szempontjából.

Pénzt vált. Az ügyfél igényei és a pénzintézet előírásai alapján elvégzi a váltás végrehajtásához szükséges számításokat a megfelelő szoftverek alkalmazásával.

Kimutatásokat készít. A pénzintézet előírásainak megfelelő napi, heti, havi összesítéseket állít össze vezetői számára; ellenőrzés estén bemutatja a tevékenységét.

Nyilvántartásokat vezet, dokumentációt állít össze. Az általa elvégzett pénzügyi műveletek eredményét megadott időközönként egyezteti a pénztári mérleggel. A pénzügyi művelet végrehajtását igazoló papíralapú bizonylatokat lefűzi, az előírt módon tárolja.

Felel a biztonságért. Nyitja, illetve zárja a pénztárat, betartva a biztonsági- és vagyonvédelmi előírásokat. Amennyiben pénzmosás és/vagy terrorizmus finanszírozása gyanúja merül fel, úgy köteles bejelentést tenni az arra kijelölt számítógépes programon keresztül.
 

Könyvelő

Könyvelő


Az analitikus könyvelő a cég gazdasági eseményeivel összefüggő pénzügyi, és számviteli tevékenységet lát el. Analitikus számviteli nyilvántartásokat vezet, ehhez számítási, adatbeviteli és ellenőrzési feladatokat végez. A bevételekkel, kiadásokkal, kötelezettségekkel és követelésekkel, nyereséggel és veszteséggel kapcsolatos statisztikai, pénzügyi, számviteli vagy könyvvizsgálati jelentéseket és táblázatokat állít össze. Ezenkívül anyagkönyvelést, és tárgyi eszköznyilvántartást vezet. Részt vesz az eredmény-kimutatás és a mérleg előkészítésében is.

Főbb tevékenységek:

 • Adatot gyűjt és rögzít: szállító- és vevőszámlák, bankkivonatok, valamint elszámolások könyvelése
 • Bizonyos esetben bérszámfejtés
 • Előkészíti az analitikus, illetve vegyes könyvelést, kontíroz, naplót vezet, folyószámlákat egyeztet
 • Tárgyi eszköznyilvántartást vezet, anyagkönyvelést, termelés-, és értékesítés könyvelést végez
 • Ellenőrző, és összesítő kimutatásokat készít. Előkészíti a cég havi zárását, kontírozza, és könyveli a zárótételeket, kimutatásokat készít
 • Adatot ellenőriz
 • Statisztikai, pénzügyi, és számviteli jelentéseket, elemzéseket készít
 • Ismeri az aktuális pénzügyi és számviteli szabályokat, figyelemmel kíséri azok változását
 • Az adóval kapcsolatos kötelezettségek teljesítése, az adók elszámolása, ezek ellenőrzése is része a munkájának
 • A legfőbb és legmagasabb szintű feladat az adóbevallások készítése, az eredmény-kimutatás és a mérleg összeállítása, mivel ezekhez van szükség a legtöbb tudásra, naprakészségre és tapasztalatra

Hazai viszonyok

Magyarországon a bankok, befektetési vállalatok, mindenféle vállalat és az állam is sok pénzügyest vesz fel a piacról, így bőven találni munkát. Szinte bármilyen típusú időbeosztás elképzelhető, kezdve a 6-8 órás munkavégzéstől a kötetlen munkaidőig.

Forrás: Hornyák Richárd, 2020.08.26

Nemzetközi kitekintés

Nemzetközi viszonylatban érdemes két felé választani a viszonyokat. Egy diktatórikus berendezkedésű országban a pénzügyeseket nem látják szívesen, maximum az állami szektorban. Fejlett, piacgazdaságon alapuló országokban azonban az ország méretével és fejlettségével arányosan több és több pénzügyesre van szükség. Az elvégzendő munka azonban ebben az esetben is a hazai feladatokéhoz hasonló.

Forrás: Hornyák Richárd, 2020.08.26

Piaci helyzet

A pénzügyi szakmákban mindenki az óriási pénzeket látja, és nem is tévednek. Az összegek okos és ügyes mozgatásával náluk is sok pénz maradhat, ezért sokan is próbálkoznak nagyot szakítani. A piac fenntartásához nélkülözhetetlenek a jó pénzügyi szakemberek, ezek képzése és munkaerőpiacra történő felvétele éppen ezért folyamatos.

Forrás: Hornyák Richárd, 2020.08.26

Rokonszakmák

 • Közgazdász
 • Politikus
 • Pályázatíró
 • Stróman
 • Könyvvizsgáló

Forrás: Hornyák Richárd, 2020.08.26

A csoport képének forrása: pixabay

Várható jövedelem

HU
4 800 EFt - 4 800 EFt

EU
€48,000.00 - €48,000.00

USA
$72,000.00 - $72,000.00

ÁZSIA
¥240,000.00 - ¥240,000.00

Éves bruttó kereset, kb 5 év szakmai tapasztalattal.
Forrás: salaryexpert.com

Mennyien űzik?

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara taglétszáma 1286.
A Könyvelők Magyarországi Egyesülete 12 882 taggal rendelkezik.

Forrás: Hornyák Richárd, 2020.08.26

Munkalehetőségek

Senior GL Accountant - Flowserve Hungary Services Kft.
Számlázási mentor - NKM FÖLDGÁZSZOLGÁLTATÓ ZRT.
Könyvelő - Bosch csoport

Forrás: Hornyák Richárd, 2020.08.26

A csoport képének forrása: pixabay

Támogatók

Támogatói felhívás...
Támogasd a(z) Pénzügy hivatásoldalt!

Jelentkezz be a támogatáshoz

A hivatás története

Az ókori Babilontól egészen napjaink Hongkongjáig éppen olyan fontos szerepet játszik a hitelezés fejlődése a társadalom felemelkedésében, mint bármelyik technológiai újítás. Az olasz reneszánsz tündöklésének anyagi hátterét a bankok teremtették meg, a kötvénypiacok pedig a hétéves háborútól kezdve az amerikai polgárháborúig számos konfliktus döntő tényezőivé váltak. A pénzügyi történelem legfontosabb tanulsága azonban az, hogy előbb-utóbb minden buborék kipukkad, a mérleg a pesszimista eladók oldalára billen, és a mohóságot félelem váltja fel. Ezért akárhogy is megy éppen a sorunk, a pénz történetét most a legaktuálisabb megismerni.

Forrás: Hornyák Richárd, 2020.08.26

Miket csináltak már ezen hivatás művelői?

 • Pénzt
 • Tőzsdét
 • Pénzügyi jólétet
 • Devizahiteleket
 • Gazdasági világválságot

Forrás: Hornyák Richárd, 2020.08.26

Amit még tudni lehet a hivatásról

A Wright-pánik

James Whitaker Wright a XIX. század közepén-végén építette fel nagyszabású svindlijét. Több bányászcéget is alapított, amelyeknek az élére befolyásos nemeseket, arisztokratákat ültetett. Gyakorlatilag státusszimbólummá vált a Wright-csoport vállalataiba befektetni, a cégek azonban csak papíron voltak szolvensek és csak azért tudtak működőképesek maradni, mert egymásnak hiteleztek. A séma akkor omlott össze, amikor Wright beszállt egy vasútvonal költséges és komplikált kivitelezésébe, vélhetően azért, hogy elérje, hogy lovaggá üssék. Megpróbált meglógni a letartóztatás elől, de elkapták és elítélték, kicsivel ezután öngyilkos lett. Amikor kiderült a csalás, a londoni tőzsde is összeomlott.

Forrás: Hornyák Richárd, 2020.08.26

Az ember, aki kétszer eladta az Eiffel-tornyot

Az Osztrák-Magyar Monarchiában született Victor Lustig rengeteg átverést végigvitt az életében, a leghíresebb ezek közül az volt, amikor két ügyfelének is eladta az Eiffel-tornyot. Az 1920-as években több fémhulladék-bontóval is leült tárgyalni, akiknek beadta azt a mesét, hogy Párizs le akarja bontani az Eiffel-tornyot, mivel túl drága fenntartani. A kormány megbízottjának adta ki magát és előadta, hogy egy kis kenőpénzért el tudja intézni, hogy a bontómunkálatok jövedelmező megbízását az adott cég kapja meg. Két céget sikerült átvernie, ebből egy még fizetett is. Lustig egyébként karriere alatt pénzt hamísított, sőt kamu "pénznyomtató-automatákat" is forgalmazott, de még Al Caponét is átverte.

Forrás: Hornyák Richárd, 2020.08.26

A portugál bankjegyválság

Alves dos Reist úgy emlegetik, mint az ember, aki ellopta Portugáliát. 1924 körül hamisított egy megbízást a portugál jegybanktól, amit leadott a nyomdának, ahol a portugál escudót nyomták; azt hazudta, hogy ebből egy angolai hitelt akar kifizetni a központi bank. Összesen 200 ezer 500 escudós bankjegyet nyomtattak Reisnek, ami Portugália GDP-jének 0,88%-a volt, a bankjegyek ráadásul tökéletesen hasonlítottak a forgalomban lévő pénzhez, az egyetlen hiba az volt, hogy egyes sorszámokat többször felhasználtak. Reis a pénzt külföldi valutákra, nemesfémekre és kisebb címletű portugál pénzre váltotta, miután hozzá került, sőt társaival még egy bankot is alapított. A csalást a portugál jegybank megvásárlásával akarták eltüntetni, ezt végül nem sikerült megvalósítani. Végül nem is a hamis bankjegyekkel buktak le, hanem azzal, hogy egyre több politikus és újságíró kezdett el aggódni, hogy a bankjuk, ami elsősorban Angolába hitelezett, valójában a németek titkos befolyásszerzési eszköze lehet a portugál gyarmaton. Végül egy nagyszabású nyomozás kiderítette, hogy több azonos szériaszámmal rendelkező bank is forgalomban van, rengeteg ebből Alvesék bankjában. A botrány az escudo árfolyamát és a kormány hitelességét is bedöntötte (az 1926-os puccs is részben Reisék csalásának köszönhető), az 500-as címletet pedig kivonták a forgalomból. Alvest 20 év börtönbüntetésre ítélték, 1955-ben, 58 évesen halt meg, tíz évvel szabadulása után.

Forrás: Hornyák Richárd, 2020.08.26

Előnyök

 • Pénzből csinálhatsz mégtöbb pénzt, abból mégtöbbet és abból is mégtöbbet
 • Szellemi munka, kis leleményességgel akár fehér galléros rablók is lehetünk

Forrás: Hornyák Richárd, 2020.08.26

Hátrányok

 • Rendkívül stresszes tud lenni
 • Gyors és higgadt döntéseket kell hozni abban az esetben is, ha az nem feltétlenül jó mindenkinek
 • Egy-egy döntés súlya hatalmas, egy rossz döntés akár a teljes céget is csődbe juttathatja
 • Rengeteg jogszabályi környezet szabályozza a döntéshozást, így könnyű elcsábulni az illegalitás irányába egy jóval nagyobb profitért 

Forrás: Hornyák Richárd, 2020.08.26

A csoport képének forrása: pixabay

Belépő ismeretek

Jó matematikai képességek, a nagy összegek azonnali átlátása elengedhetetlen ezen a területen. Gyors kockázatelemzés és azonnali, hidegvérű döntéshozás szükséges. A történelemtudás nélkülözhetetlen.

Forrás: Hornyák Richárd, 2020.08.26

Hol képzik?

Középiskola - Pénzügyi termékértékesítő szak

Bajai Szakképzési Centrum

 • Türr István Gazdasági Szakgimnázium
Budapesti Szakképzési Centrum
 • Belvárosi Gazdasági Szakgimnázium
 • Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium
Győri Szakképzési Centrum
 • Deák Ferenc Közgazdasági Szakgimnázium

Forrás: Hornyák Richárd, 2020.08.26

Főiskola, egyetem

 • Budapesti Corvinus Egyetem - Pénzügy és számvitel alapképzési szak
 • Budapesti Metropolitan Egyetem - Pénzügy és számvitel alapképzési szak
 • Budapesti Gazdasági Egyetem - Pénzügy és számvitel alapképzési szak

Forrás: Hornyák Richárd, 2020.08.26

Kik lehetnek a tanáraim?

A Metropolitan egyetem nagy becsben álló oktatói

 • Dr. Huzdik Katalin PhD
 • Dr. Kiss Ferenc PhD
 • Prof. Dr. Németh Erzsébet
 • Prof. Dr. habil. Noszkay Erzsébet CSc

Forrás: Hornyák Richárd, 2020.08.26

A csoport képének forrása: pixabay

Legközelebbi esemény

Adótörvény-módosítás és az új adóeljárási törvény a gyakorlatban

Lurdy Ház (1097 Budapest, Könyves K. krt.12-14.) konferenciaterem
2018.01.23 09:00-16:00

Forrás: Hornyák Richárd, 2020.08.26

A csoport képének forrása: pixabay

 • Leírás forrása: -
 • A hivatás képének forrása: pixabay
 • A hivatás fejlécképének forrása: pixabay

Ehhez még nem szólt hozzá senki. Légy te az első!